ОБЩИ УСЛОВИЯ CARGORADAR.EU
 

  1. Условия.

„Cargo radar“ Ltd. (наричани по-долу „Cargoradar.eu“, „ние“, „нас“ или „нашите“), ЕИК: 207577615, с адрес на управление България, гр.София, п.к 1528, бул.“Неделчо Бончев“ №41, ет.3 осигурява проследяване на Транспортни средства ( бусове и камиони) , заети и специализирани в логистичният сектор,   в реално време на територията на Европа, достъпно чрез използването на нашия уебсайт, в момента www.CargoRadar.eu.
– услуга, достъпна чрез използването на нашия уебсайт www.cargoradar.eu („Уебсайтът“), нашите мобилни приложения, API, Платени услуги или друга информация, предоставена като част от услугите на CargoRadar.eu (наричани заедно „Услуги“).
Тези Общи условия („Условията“) определят правно обвързващите условия, уреждащи всяко използване на Услугите (както са дефинирани по-долу), предоставени от Cargoradar.eu. Използвайки Услугите, вие потвърждавате, че разбирате и се съгласявате с тези Условия, които също включват нашата Политика за поверителност. Всяко използване на Услугата е предмет на настоящите Условия. „Cargo radar“ Ltd. си запазва правото да актуализира периодично настоящите общи условия. Продължаваното и непрекъснато от Вас използване на услугите, предмет на тези общи условия, след евентуално публикуване на техни корекции, представлява конклудентно действие, потвърждаващо съгласието Ви да бъдете обвързани с тези актуализации.
Моля, прочетете внимателно тези общи условия, преди да използвате услугите на сайта CargoRadar.eu. Ако не сте съгласни с тези общи словия, имате право да използвате услугите, предоставени от сайта само за информационни цели  - т.е с цел проучване на сайта.

2. Процес на регистрация.
Регистрираните потребители на услугите, предоставяни от сайта Cargoradar.eu, могат да използват определени допълнителни услуги и функционалности и имат достъп до допълнителни данни (както е обяснено по-долу в общите условия). Освен това регистрацията е предпоставка за ползване на която и да е от нашите платени услуги (както са дефинирани по-долу).
По време на регистрацията ще бъдете помолени да предоставите своя имейл адрес и парола. Като алтернатива можете да използвате определени услуги на трети страни, например социалните мрежи Facebook или Google. Ако се регистрирате, за да се абонирате за някоя от нашите платени услуги, ще трябва също да предоставите Вашето име, фамилия и държава на пребиваване. Ако се регистрирате за Business Services (както е дефинирано по-долу), вие освен това трябва да посочите име на фирмата, адрес и номер по ДДС. Вие носите отговорност за предоставянето на точна и правилна информация за регистрация и ние не поемаме отговорност за грешки, неточности или пропуски в тази информация или в услугата, произтичащи от предоставени от вас данни. Като станете регистриран потребител на нашите Услуги, Вие също ще бъдете подканени да дадете съгласието си за обработка от наша страна на Вашите лични данни в съответствие с нашата Политика за поверителност.
Ако сте физическо лице, макар и да сте навършили 18 години, не можете да регистрирате акаунт за услугите, предоставяни от сайта Cargoradar.eu в това си качество, тъй като те касаят хипотезата „business to business“. Единствената опция, за да регистрирате акаунт, е да посочите, че представлявате дадено юридическо лице.
След приключване на процеса на регистрация, ще получите имейл за потвърждение, съдържащ избраната от вас информация на имейл адреса, който сте посочили.
Предоставеният Ви бизнес акаунт автоматично може да бъде прекратен, ако нарушите някое от тези ограничения, които Ви налага сайта CargoRadar.eu
При регистрацията си като превозвач(тази опция не важи за спедитори) Вие сте длъжен и да посочите кой GPS провайдър използва Вашата транспортна фирма, като го изберете от падащо меню за целта.
Ако в списъка вече на интегрираните с платформата CargoRadar.eu -  GPS провайдъри не присъства то потребителя(превозвача) може да поиска от платформата да бъде добавен и интегриран неговия GPS провайдър.

3. Защита на потребителския акаунт.
Всеки потребител е лично и единствено отговорен за всички действия и транзакции, извършени през неговия фирмен акаунт. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на Вашата парола и трябва да сте сигурни, че излизате правилно от акаунта си в края на всяка сесия. Вие се съгласявате да уведомите незабавно Cargoradar.eu, ако подозирате неоторизирано използване на Вашия акаунт или достъп до вашата парола или акаунт.
Ако искате да деактивирате акаунта си, моля свържете се с нас, като използвате имейл адреса it@cargoradar.eu.

4. Услуги на трети страни.
Услугите са интегрирани с определени приложения, уебсайтове и услуги на трети страни („услуги на трети страни GPS провайдъри“), за да Ви предоставят съдържание, продукти и/или услуги. Тези услуги на трети страни може да имат свои собствени правила и условия за използване и политики за поверителност и използването от Ваша страна на тези услуги на трети страни ще се регулира от и са предмет на тези условия и политики за поверителност. Вие разбирате и се съгласявате, че Cargoradar.eu не одобрява и не носи отговорност за поведението, характеристиките или съдържанието на каквито и да е услуги на трети страни или за всяка транзакция, която можете да сключите с доставчика на такива услуги на трети страни.

5. Лиценз.
В зависимост от спазването от Вас на настоящите общи условия, ние Ви предоставяме неизключително, непрехвърлимо право на достъп и използване на услугите на сайта Cargoradar.eu. Освен ако не е посочено друго в настоящите общи условия, това право се предоставя само за Ваша лична търговска употреба. Дава Ви се и разрешение за временно проучване на услугите, предоставяни от Cargoradar.eu само за лично, некомерсиално ползване. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на собственост и съгласно този лиценз не можете:
- да променяте или копиране материали от сайта Cargoradar.eu;
- да използвате въпросните материали за всякакви търговски цели или за всякакво публично показване (търговско или нетърговско);
-да правите опит за декомпилиране или обратен инженеринг на всеки софтуер, съдържащ се в материали или услуги, предоставяни от сайта Cargoradar.eu;
-да извършвате действия по премахване на знаци, касаещи авторски права или други отбелязвания за интелектуалната собственост на материалите, част от сайта; или
- да прехвърлете произведения или материали от сайта Cargoradar.eu на друго лице, с цел „огледалното“ им присъствие на друг сървър.
Предоставеният Ви лиценз и правото на достъп до услугите на сайта Cargoradar.eu се прекратяват автоматично, ако нарушите която и да е разпоредба на настоящите общи условия. При прекратяване на този лиценз трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали същите са в електронен или печатен формат.

6. Платени и безплатни услуги в сайта Cargoradar.eu.
Както бе подчертано изначално, безплатните услуги в сайта Cargoradar.eu се предоставят на всеки бизнес потребител, с цел проучване на функционалността на сайта за срок от една година. Тези безплатни услуги на сайта Cargoradar.eu понастоящем се наричат ​​"Основна услуга". След изтичането на безплатния период, потребителят автоматично преминава към платените услуги в сайта Cargoradar.eu, които изискват абонамент на годишна база.
Платените услуги понастоящем се наричат ​​"Премиум услуги". Можете да научите повече за съдържанието на нашите платени услуги, предлаганите отстъпки и опции за рекламна политика на нашия уебсайт Cargoradar.eu.
Моля, имайте предвид, че платените услугите са единственият абонамент, чрез който Ви е разрешено да използвате услугите във връзка с каквато и да е търговска употреба или за всякакви търговски цели, включително публично показване (търговско или нетърговско). Следователно, ако възнамерявате да използвате услугите с търговска цел, трябва да се абонирате за нашите платени услуги, като лицензът, предоставен Ви в тази насока, Ви дава право да използвате услугата за търговски цели. Лицензът за бизнес услуги обаче не Ви предоставя никакво право да препродавате или разпространявате каквито и да било данни, информация, търговски условия или интелектуална собственост, получени чрез услугата на сайта Cargoradar.eu, освен ако изрично не е уговорено друго в писмена форма.
Платените услуги се сключват за период на абонамент. Периодът на абонамента може да бъде за един(1), три(3), шест (6) месеца наведнъж или за дванадесет (12) месеца наведнъж или за период, договорен между страните. Всички абонаменти (лични и бизнес) се удължават автоматично с допълнителен период на абонамент наведнъж, докато Вие или Cargoradar.eu изрично прекратите абонамента. Моля, вижте страницата на Вашия акаунт на нашия уебсайт за повече информация относно опциите и условията на Вашия абонамент. 
Всеки потребител или Cargoradar.eu може по всяко време да прекрати абонамента, като предостави тридесет (30) календарни дни предварително писмено предизвестие. В тази хипотеза не се връща авансово заплатената абонаментна такса за съответния период, но ще имате право да продължите да използвате услугите на сайта Cargoradar.eu до края на този период.
Ако искате да прекратите абонамента си, можете да използвате страницата на акаунта си на нашия уебсайт, за да го направите. Ако Cargoradar.eu иска да прекрати абонамента Ви, ще го направим по имейл.
Някои покупки (включително тези, които касаят банер реклама) в  сайта или приложението също могат да бъдат направени под формата на еднократно плащане за неограничен във времето достъп до определени платени услуги, ограничен до конкретна версия на нашите мобилни приложения или версия на сайта. Такива покупки се правят или от мобилното приложение, или от сайта и следват указания процес на плащане и съответните специфични условия. Моля, прочетете повече за покупките на реклама в приложението и/или сайта Cargoradar.eu и обърнете внимание на специфичните лицензионни условия в тази насока.

7. Такси и плащане.
Платените услуги могат да бъдат закупени на уебсайта или чрез така наречените покупки в мобилното приложение. Освен във връзка с определени покупки в приложението, както е описано по-горе, Платените услуги се заплащат като месечна или годишна абонаментна такса в съответствие с ценовата листа, която е достъпна на уебсайта или в мобилното приложение. Можете да извършите плащането на таксата, чрез който и да е от начините за плащане, предлагани от нас на уебсайта Cargoradar.eu или в мобилното приложение. Ако някое плащане не бъде извършено на датата на падежа, Вашият абонамент за платена услуга ще бъде автоматично и незабавно прекратен.
Cargoradar.eu си запазва правото да променя цените на Платените услуги, за което ще бъдете уведомени предварително по имейл или чрез информация, публикувана на нашия уебсайт. Промените в цената на Платените услуги ще влязат в сила от следващия абонаментен период (един(1), три(3), шест (6) месеца наведнъж или за дванадесет (12) месеца - вижте по-горе) след уведомлението за промяната на цената. Както е предвидено в закона, Вие приемате новата цена, като продължите да използвате Платените услуги, след като промяната на цената влезе в сила. Ако не сте съгласни с промените в цената, имате право да отхвърлите промяната, като прекратите Платените услуги преди промяната на цената да влезе в сила. Ето защо, моля, уверете се, че четете внимателно всяко подобно уведомление за промени в цените.

8. Търговски марки и права на интелектуална собственост.
Собствеността и всички права на интелектуална собственост върху Услугите или каквото и да е съдържание в Услугите, включително, но не само патенти, права върху дизайн, авторски права, търговски марки, търговски тайни и собствено ноу-хау, ще бъдат собственост и предоставени от Cargoradar.eu като Ваш лицензодател и нищо в настоящите Условия няма да се тълкува като прехвърляне на такива права от нас към Вас. Вие имате единственото право на ограничен лиценз за Услугите, специално предоставени съгласно настоящите общи условия.
По-конкретно, търговската марка Cargoradar.eu и всички търговски марки, появяващи се в Услугите, са собственост на „Cargo radar“ Ltd. и са защитени от приложимите закони. Използването на тези търговски марки по всякакъв начин е строго забранено и може да доведе до ангажиране на Вашата гражданска, наказателна и административна съдебна отговорност.

9. Събиране и предаване на данни.
Всеки потребител предоставя на сайта Cargoradar.eu свои фирмени данни. Сайтът CargoRadar.eu  не поддържа преки договорни отношения с GPS провайдъри. Те получават имейл ( или декларация за съгласие) от техния клиент Превозвача , който се явява клиент в платформата на CargoRadar.eu, относно декларираното желание данните на неговите конкретни транспортни средства да бъда предоставени от GPS провайдъра на платформата CargoRadar.eu, чрез интеграция между двата сайта  - този на CargoRadar.eu и сайта – API.
Събирането и предаването на данни от GPS провайдъри към нашия сървър се предлага от потребителите доброволно и без компенсация. За CargoRadar.eu като платформа  е изключително важно информацията, която получава от GPS доставчиците за локацията в реално време на транспортните средства, да бъде предоставена единствено на регистрирани потребители в платформата. И по-точно: 
- Спедитори могат да виждат локацията на превозвачите. Превозвачите не могат да виждат локацията на други превозвачи, а само на своите транспортни единици.

- След интегриране на транспортните средства, посредством GPS доставчика на превозвачите, те автоматично се появяват на картана на КаргоРадар по подразбиране като „видими“ за всички спедитори, регистрирани в платформата,  като превозвачите могат във всеки един момент да прекратят или дадат право на видимост на всички или избрани от тях транспортни средства съответно на всички или на избрани от тях спедитори.
- Превозвачите имат пълен контрол на избора за видимост на своите транспортни средства  и те сами решават на кои спедиторски фирми ,регистрирани в платформата, да я дадат.
Платформата предоставя три нива на видимост, от които превозвачите избират и решават да дадат видимост на спедиторите.  Превозвачите могат във всеки един момент да прекратят или дадат право на видимост на избран от тях спедитор. 
Контролът на видимостта над транспортните средства се определя само и единствено от превозвачите-собственици на транспортните средства.  Всякакви последствия от попаднала информация или видимост в платформата на локация на техните транспортни средства е за тяхна отговорност.
CargoRadar.eu има право да ползва всички данни от локации на транспортни средства с цел сформиране на статистически данни и преобразуването им в полезна информация за индустрията (пример – ако в системата се вижда струпване на камиони на някоя граница и сформиране на опашки, следва да може да се даде приблизително време на преминаване на камион през границата; оптимизиране на маршрути и др.)
Предаването на данни към нас трябва да се извършва в реално време. Строго  забранено е изпращането на каквито и да е било забавени или модифицирани, или манипулирани, или изфабрикувани данни, освен ако изрично е уговорено друго в писмена форма, тъй като това би дало погрешна и подвеждаща картина за текущите позиции на конкретен камион или бус.
CargoRadar.eu  не предоставя оборудване (GPS устройства). Превозвачи, които нямат инсталирани GPS устройства могат да се свържат с GPS провайдъри , с които вече платформата е направила интеграция , и да сключат с тях договор за GPS услуги.

10. Неоторизирана употреба без намеса.
Вие се съгласявате, че няма да използвате или да се опитвате да използвате срещу сайта Cargoradar.eu какъвто и да е метод, устройство, софтуер или база данни, за да навредите на други или да попречите на функционирането на Услугите, или да използвате и/или наблюдавате каквато и да е информация в или свързана с Услугите, за каквито и да било неоторизирани цели. По-конкретно, всеки потребител, независимо дали е упълномощен или неупълномощен, се съгласява, че няма (и няма да позволи на нито един от своите служители, агенти и всяка друга трета страна) да прави някое от следните:
-да използва Услугите или каквито и да е данни, съдържащи се в тях, или предоставя, свързва или предоставя по друг начин всякаква информация за Услугите, която е незаконна, заплашителна, обидна, тормозеща, мъчителна, клеветническа, вулгарна, нецензурна  или представлява намеса в неприкосновеността на личния живот, омразна, вредна за малолетни, расово - етнически или по друг начин неприемлива;
- да се ​​представя за физическо лице или юридическо лице или по друг начин, който осъществява погрешно неговия правен статус;
 -да манипулира, подправя или променя по друг начин информация или идентификатори чрез способ, който може да скрие или прикрие произхода на каквато и да е информация;
- да модифицира, да извършва реверс инженеринг, обратно сглобяване, декомпилиране или хакване на някое от софтуерните приложения или свързаните с него инструменти или помощни програми, използвани от Услугите;
-да променяте или изтривате информация, която не е предоставена от Вас, или пречи на работата на Услугите, включително, но не само, чрез разпространение на непоискани рекламни или имейл съобщения или разпространение на червеи, вируси и други подобни;
 - Вие също така се съгласявате да не разрешавате на други потребители на Услугите да осъществяват достъп, да преглеждат, изтеглят или възпроизвеждат материала за каквато и да е употреба, която не е разрешена от нас.

11. Потребителски форум и чат.
Cargoradar.eu може да позволи на регистрирани потребители да публикуват широк спектър от материали на нашия уебсайт, като например снимки, дискусии и коментари за товара или Услугата (наричани по-долу „Материал“). Публикувайки Материал на уебсайта, вие се съгласявате материалът и Вашето регистрирано потребителско име да бъдат достъпни за обществеността и други потребители.

   Материалът не може да:
-съдържа информация, която е защитена от авторско право, закон за търговски марки или други права на интелектуална собственост без изричното съгласие на притежателя на правата;
- да предлага/продава на пазара продукт, услуга или компания;
- идентифицира дадено физическо или юридическо лице без изричното съгласие на това лице (например по име, адрес, изображение или видео); или
-да бъде обидно, смущаващо, тормозещо, нецензурно, порнографско, дискриминационно или по някакъв друг начин неподходящо или незаконенно.
Вие носите отговорност за всички щети, претърпени от Cargoradar.eu в резултат на предоставянето на материал в нарушение на настоящите общи условия.
Вие се съгласявате с нашия преглед на съдържанието на Вашия материал и потвърждавате, че можем да премахнем всеки материал по наша преценка.
Вие сте наясно и разбирате, че изявленията и мненията, представени в материала, са тези на други потребители, а не на Cargoradar.eu. Cargoradar.eu не подкрепя или одобрява подобни изявления и мнения, за които има съмнения, че са неверни или подвеждащи.
Вие ни предоставяте правото да редактираме, копираме, показваме, публикуваме и разпространяваме всякаква информация или материал, предоставен от вас в Услугите.

12. Липса на гаранции.
Услугите и съдържанието в сайта Cargoradar.eu се предоставят „каквито са“ и „както е логично“. Ние не даваме никакви гаранции, изрични или подразбиращи се и с настоящото волеизявление се отказваме от всякаква гаранция, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за конкретна цел или ненарушаване на интелектуална собственост или друго нарушение на права. Освен това, ние не гарантираме и не правим никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на съдържанието, достъпно чрез Услугите на сайта Cargoradar.eu или услуги на трети лица, свързани с тава съдържание или на сайтове, свързани с Услугите на трети лица.
Не даваме никаква гаранция, че страниците, услугите, функциите и съдържанието на Услугите ще бъдат предоставени без прекъсване или грешки или че евентуални грешки ще бъдат незабавно коригирани. Ние не гарантираме, че Услугите или сървърите, чрез които те стават достъпни за потребителите на Cargoradar.eu, не съдържат вируси или други вредни компоненти, въпреки че полагаме всички усилия да гарантираме това.
Услугите и съдържанието на Cargoradar.eu могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. Ние не гарантираме, че някой от материалите в Услугите е точен, пълен или актуален. Можем да правим промени в материалите, съдържащи се в Услугите, по всяко време без предизвестие. 
Предоставената информация за позицията и самоличността на транспортното средство произлиза директно от него, като тази информация се предава чрез обществени радиочестоти, съгласно наличните наземни и космически GPS станции. Събраната и публикувана информация може да съдържа грешки поради вътрешните ограничения на радиокомуникациите (напр. ограничено покритие, смущения, затихване, специални метеорологични условия и т.н.), поради погрешна конфигурация на устройствата на борда на съответното транспортно средство, поради небрежност на данните, зададени от  шофьора, поради грешна позиция, получена от GPS на транспортното средство (камиона, буса) и поради други фактори извън контрола на Cargoradar.eu. Данните се предоставят само за информационни цели и не са свързани по никакъв начин с безопасността на навигацията.
Следователно, ние не можем да предоставим какъвто и да е вид гаранция и не носим отговорност за коректността, валидността, изчерпателността и точността на тази публикувана информация, нито за пригодността на използването им за цели, различни от само информационни.

13. Изключване на отговорност.
Освен ако не са причинени от наша груба небрежност или умисъл, ние в никакъв случай не носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, преки или косвени (включително, без ограничение, щети от загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейността), произтичащи от Услугите или използването или невъзможността за използване на съдържанието на Услугите, дори ако сме били уведомени за възможността от такива щети.
Не можем да гарантираме сигурността на какъвто и да е трансфер на информация, включително GPS такава, извършена чрез Услугите. Не поемаме никаква отговорност за информацията, съдържаща се в Услугите. Услугите може да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни, които не са под наш контрол.  Не носим отговорност и не одобряваме съдържанието на сайтове на трети страни, които са свързани с Услугите.  Изрично се отказваме от отговорност за всички изявления, направени или подразбиращи се във връзка с продукти, публикации или сайтове, които не са наша собственост.

14. Промени в Услугите.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че нищо в настоящите общи условия  не представлява ангажимент от наша страна да предоставяме Услугите в настоящия им вид или съгласно каквито и да било спецификации. Ние можем, по наша собствена и абсолютна преценка, от време на време да правим допълнения, изтривания, модификации или промяна на формата и характеристиките на Услугите.
Освен това потвърждавате, че може да бъдем задължени да променяме, модифицираме или намаляваме обхвата на Услугите поради задължителен закон или решения на компетентните правителствени органи. Ако такова ограничение се прилага към Услугата по начин, който може да повлияе или да навреди на Платените услуги, Cargoradar.eu не носи отговорност и не е задължен да извършва пълно или частично възстановяване на каквито и да е плащания, направени от Вас за каквито и да било Платени услуги.

15. Приложимо право и спорове.
Всички искове, свързани с Услугите, се уреждат от законите на България, без да се вземат предвид международни стълкновителни разпоредби.
Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящото споразумение, ще бъдат окончателно уредени от Софийски градски съд.