Általános szerződési feltételek

CARGORADAR. EU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI


 

Feltételek.

A "Cargo radar" Kft. (a továbbiakban: "Cargoradar.eu", "mi", "minket" vagy "miénk"), UIC: 206550946, székhelye Bulgária, Szófia, p.k. 1528, Nedelcho Bonchev Blvd. №41, 3. emelet, a logisztikai szektorban használt speciális gépjárművek (furgonok és tehergépkocsik) valós idejű nyomon követését biztosítja egész Európában, amely a www.CargoRadar.eu weboldalunkon keresztül érhető el.
- szolgáltatás, amely a www.cargoradar.eu weboldalunk (a "Weboldal"), mobilalkalmazásaink, alkalmazásprogramazási interfészek (API-k), fizetős szolgáltatásaink vagy a CargoRadar.eu szolgáltatások részeként nyújtott egyéb információk (együttesen a "Szolgáltatások") használatával érhető el.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a "Feltételek") a Cargoradar.eu által nyújtott Szolgáltatások (az alábbiakban meghatározottak szerint) bármilyen egyéb használatára vonatkozó, jogilag kötelező érvényű feltételeket tartalmazzák. A Szolgáltatások használatával Ön elismeri, hogy megértette és elfogadja a jelen Feltételeket, amelyek az Adatvédelmi irányelveinket is tartalmazzák. A Szolgáltatás bármilyen egyéb használata a jelen Feltételek hatálya alá tartozik. "Cargo Radar Ltd." fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket bármikor frissítse. A Szolgáltatásoknak jelen Feltételek hatálya alá tartozó folyamatos és megszakítás nélküli használata a jelen Feltételek bármely módosításának közzétételét követően hallgatólagos beleegyezést jelent az ilyen frissítések betartására.
Kérjük, hogy a CargoRadar.eu szolgáltatásainak használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, úgy kizárólag információs céllal - azaz az oldal böngészese céljából - használhatja az oldal által nyújtott szolgáltatásokat.


2. Regisztrációs folyamat.
A Cargoradar.eu oldal által nyújtott szolgáltatások regisztrált felhasználói bizonyos további szolgáltatásokat és funkciókat vehetnek igénybe, és további adatokhoz férhetnek hozzá (az alábbi általános szerződési feltételekben foglaltak szerint). Ezen túlmenően a regisztráció előfeltétele bármely egyes (az alábbiakban meghatározott) fizetős szolgáltatásunk igénybevételének.

A regisztráció során felkérjük, hogy adja meg e-mail címét és jelszavát. Alternatívaként használhat harmadik felek bizonyos szolgáltatásait, például a Facebookot vagy a Google-t. Ha valamelyik fizetős szolgáltatásunkra való előfizetés céljából regisztrál, akkor a keresztnevét, vezetéknevét és lakóhelye szerinti országát is meg kell majd adnia. Amennyiben Ön az Üzleti szolgáltatásokra (az alábbiakban meghatározottak szerint) regisztrál, meg kell adnia a cég nevét, címét és HÉA-számát is. A regisztrációval kapcsolatos pontos és helyes adatok megadásáért Ön viseli a felelősséget, és mi nem vállalunk felelősséget az ezen adatokban vagy a Szolgáltatásban történő hibákért, pontatlanságokért vagy hiányosságokért, amennyiben azok az Ön által megadott adatokból erednek. Azzal, hogy regisztrált felhasználója lesz a Szolgáltatásainknak, Önt arra is felkérjük, hogy járuljon hozzá személyes adatainak az Adatvédelmi irányelveinkkel összhangban történő kezeléséhez.

Ha Ön természetes személy, még ha már 18 éven felüli is, ebben a minőségében nem hozhat létre fiókot a Cargoradar.eu weboldal által nyújtott szolgáltatásokhoz, mivel azok az "üzleti vállalkozások közötti (business to business)" hipotézisre vonatkoznak. Az egyetlen lehetőség a fiók létrehozására, ha megjelöli, hogy jogi személyt képvisel.

A regisztrációs folyamat befejezése után a megadott e-mail címre egy visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza az Ön által megjelölt adatokat.

Az Ön számára létrehozott üzleti fiók automatikusan megszűnhet, ha Ön megsérti a CargoRadar.eu által előírt korlátozások bármelyikét.

A fuvarozóként történő regisztrációja során (ez a lehetőség nem vonatkozik a szállítmányozókra) azt is meg kell jelölnie, hogy az Ön fuvarozó cége melyik GPS-szolgáltatót használja, kiválasztva azt az erre a célra szolgáló legördülő menüből.

Amennyiben a felhasználó (fuvarozó) GPS-szolgáltatója a CargoRadar.eu platformhoz már integrált GPS-szolgáltatók listáján nem szerepel, úgy ő maga is kérheti a platformtól saját GPS-szolgáltatójának hozzáadását és integrálását.


 

3. A felhasználói fiókok védelme.

Minden felhasználó személyes és egyedüli felelősséggel tartozik az üzleti fiókján keresztül végrehajtott összes műveletért és tranzakcióért. Ön felelős a jelszava bizalmasságának megőrzéséért, és köteles gondoskodni arról, hogy minden egyes munkamenet végén megfelelően kilépjen a fiókjából. Ön vállalja, hogy azonnal értesíti a Cargoradar.eu-t, ha a fiókja jogosulatlan használatát vagy a jelszavához vagy fiókjához történő jogosulatlan hozzáférést gyanítja.

Ha szeretné fiókját törölni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: it@cargoradar.eu.

4. Harmadik fél szolgáltatásai.
A Szolgáltatások egyes harmadik felek alkalmazásaiba, webhelyeibe és szolgáltatásaiba ("Harmadik fél GPS-szolgáltatói szolgáltatások") integrálódnak, hogy tartalmat, termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújtsanak az Ön számára. Ezeknek a Harmadik Fél Szolgáltatásoknak saját felhasználási feltételei és adatvédelmi irányelvei lehetnek, és ezeknek a Harmadik Fél Szolgáltatásoknak az Ön által történő használatára a hivatkozott felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelvek vonatkoznak. Ön tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Cargoradar.eu nem támogatja és nem vállal felelősséget a harmadik fél által nyújtott szolgáltatások működéséért, jellemzőiért vagy tartalmáért, illetve az ilyen harmadik fél által nyújtott szolgáltatások szolgáltatójával kötött bármely tranzakcióért.


 

5. Engedély.

Amennyiben Ön teljesíti az ezen általános szerződési feltételeket, úgy mi egy nem kizárólagos, nem átruházható jogot biztosítunk Önnek a Cargoradar.eu weboldal szolgáltatásainak elérésére és használatára. Amennyiben jelen általános szerződési feltételek másként nem rendelkeznek, ezen jog kizárólag az Ön személyes, kereskedelmi célú felhasználására szól. Engedélyt kap továbbá a Cargoradar.eu által nyújtott szolgáltatások ideiglenes böngészéséhez, kizárólag magán-, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából. Ezen engedély megadása nem minősül tulajdonjog átruházásnak, és e szerint Ön nem jogosult:

- módosítani vagy másolni a Cargoradar.eu oldalról bármilyen anyagot;

- a szóban forgó anyagokat bármilyen kereskedelmi célra vagy egyéb nyilvános (kereskedelmi vagy nem kereskedelmi) megjelenítésre felhasználni;

-megkísérelni a Cargoradar.eu oldal által nyújtott szolgáltatásokban vagy anyagokban található bármely szoftver dekompilálását vagy visszafejtését;

-a szerzői jogra vagy egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó bármilyen jelzés eltávolítására az oldalon található bármely anyagból; vagy

- a Cargoradar.eu oldalról származó műveket vagy anyagokat más személynek továbbítani annak érdekében, hogy azokat egy másik szerveren "tükrözze".

A Cargoradar.eu oldal szolgáltatásaihoz való hozzáférési joga és az Ön számára megadott engedély automatikusan megszűnik, ha Ön megszegi a jelen feltételek bármely rendelkezését. Ezen engedély megszűnésekor Ön köteles megsemmisíteni a birtokában lévő összes letöltött anyagot, akár elektronikus, akár nyomtatott formában.


 

6. Fizetős és ingyenes szolgáltatások a Cargoradar.eu oldalon.

Amint azt az elején is kiemeltük, a Cargoradar.eu ingyenes szolgáltatásait minden üzleti felhasználó számára egyéves időtartamra biztosítjuk az oldal funkcionalitásának megismerése céljából. A Cargoradar.eu weboldalon található ingyenes szolgáltatásokat jelenleg " Alapszolgáltatásnak" nevezzük. Az ingyenes időszak lejártával a felhasználó automatikusan átáll a Cargoradar.eu oldal fizetős szolgáltatásaira, amelyek éves előfizetést igényelnek.

A fizetős szolgáltatásokat jelenleg "Prémium szolgáltatások"-nak nevezzük. További információkat a fizetős szolgáltatásaink tartalmáról, a kínált kedvezményekről és a reklámpolitikával kapcsolatos lehetőségekről a Cargoradar.eu weboldalon olvashat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fizetős szolgáltatások az egyetlen olyan előfizetés, amely révén Ön a szolgáltatásokat bármilyen kereskedelmi felhasználással kapcsolatban vagy bármilyen kereskedelmi célra használhatja, beleértve a nyilvános (kereskedelmi vagy nem kereskedelmi) megjelenítést is. Ezért, ha Ön a szolgáltatásokat bármilyen kereskedelmi célra kívánja használni, akkor fizetős szolgáltatásainkra kell előfizetnie, és az Ön számára e tekintetben megadott engedély feljogosítja Önt a szolgáltatás kereskedelmi célú használatára. Az üzleti szolgáltatásokra vonatkozó engedély azonban nem biztosít Önnek semmilyen jogot a Cargoradar.eu szolgáltatáson keresztül szerzett adatok, információk, kereskedelmi feltételek vagy szellemi tulajdon továbbértékesítésére vagy terjesztésére, kivéve, ha erről kifejezetten írásban másként nem állapodtak meg.

A fizetős szolgáltatásokat előfizetési időszakra kötik. Az előfizetési időszak lehet egy(1), három(3), hat(6) hónapos vagy egyben tizenkét(12) hónapos, vagy a felek között megállapodott időtartamra. Valamennyi (egyéni és üzleti) előfizetés automatikusan meghosszabbodik egy-egy további előfizetési időszakra, amíg Ön vagy a Cargoradar.eu egyértelműen meg nem szünteti az előfizetést. Az Ön előfizetési lehetőségeivel és feltételeivel kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a weboldalunkon található fiókjának oldalát.

Minden egyes felhasználó vagy a Cargoradar.eu bármikor felmondhatja az előfizetést harminc (30) naptári nappal korábbi írásbeli értesítéssel. Ebben az esetben az adott időszakra előre kifizetett előfizetési díj nem kerül visszatérítésre, de Ön jogosult a Cargoradar.eu szolgáltatásainak további használatára az adott időszak végéig.

Amennyiben Ön meg szeretné szüntetni előfizetését, ezt a weboldalunkon található fiókjának oldalán teheti meg. Ha a Cargoradar.eu meg kívánja szüntetni az előfizetését, akkor ezt e-mailben tesszük meg.
Bizonyos vásárlások (beleértve a bannerhirdetéseket is) a weboldalon vagy az alkalmazáson egyszeri fizetésként is végezhetők bizonyos fizetős szolgáltatásokhoz való időben történő korlátlan hozzáférésért, amely a mobilalkalmazásaink vagy a weboldalunk egy adott verziójára korlátozódik. Az ilyen vásárlások a mobilalkalmazásból vagy a weboldalról történnek, és a megállapított fizetési folyamatot és a kapcsolódó egyedi feltételeket követik. Kérjük, hogy az alkalmazáson belüli és/vagy weboldalon belüli reklámvásárlásokról olvasson többet a Cargoradar.eu oldalon, és vegye figyelembe az ezzel kapcsolatos egyedi engedélyezési feltételeket.


7. Díjak és fizetés.

A fizetős szolgáltatásokat a weboldalon vagy az úgy nevezett mobilalkalmazáson belül történő vásárlással lehet igényelni. A fentiekben leírt egyes, alkalmazáson belül történő vásárlások mellett a fizetős szolgáltatások a weboldalon vagy a mobilalkalmazáson elérhető árlista szerinti havi vagy éves előfizetési díjként megfizethetők. A díj megfizetését a Cargoradar.eu weboldalon vagy a mobilalkalmazásban általunk kínált fizetési módok bármelyikével teljesítheti. Amennyiben valamelyik fizetés nem történik meg az esedékes időpontig, a fizetős szolgáltatásra való előfizetése automatikusan és azonnal megszűnik.

A Cargoradar.eu fenntartja a jogot a fizetős szolgáltatások árainak megváltoztatására, és erről Önt előzetesen e-mailben vagy a weboldalunkon közzétett információ formájában értesítjük. A Fizetett szolgáltatások árainak változása az árváltozásról szóló értesítést követő következő előfizetési időszaktól (egy(1), három(3), hat(6) hónapra egyben vagy tizenkét(12) hónapra - lásd a fentebb leírtakat) lépnek hatályba. A törvényben előírtak szerint Ön elfogadja az új árat azzal, hogy az árváltozás hatályba lépését követően továbbra is használja a Fizetett Szolgáltatásokat. Amennyiben Ön nem ért egyet az árváltozással, joga van elutasítani a módosítást a Fizetett Szolgáltatások felmondásával, mielőtt az árváltozás hatályba lépne. Ezért kérjük, hogy minden ilyen árváltozási értesítést figyelmesen olvasson el.


 

8. Védjegyek és szellemi tulajdonjogok.

A Szolgáltatások vagy a Szolgáltatások bármely tartalmának tulajdonjoga és minden szellemi tulajdonjoga, beleértve, de nem kizárólagosan a szabadalmakat, formatervezési jogokat, szerzői jogokat, védjegyeket, üzleti titkokat és védett know-how-t, a Cargoradar.eu, mint az Ön licencadója tulajdonát képezi és illeti meg, és a jelen Feltételekben semmi sem értelmezhető úgy, mintha az ilyen jogokat mi ruháznánk át Önnek. Ön kizárólag a jelen Feltételek alapján kifejezetten a Szolgáltatásokra vonatkozó korlátozott felhasználási engedéllyel rendelkezik.

Külön kiemelve, a Cargoradar.eu védjegy és a Szolgáltatásokban megjelenő valamennyi védjegy a Cargo Radar Ltd. tulajdonát képezi, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően védett. Ezen védjegyek bármilyen módon történő használata szigorúan tilos, és az Ön számára polgári, büntetőjogi és közigazgatási jogi felelősséget vonhat maga után.

 

9. Adatgyűjtés és adattovábbítás.

Minden felhasználó köteles a Cargoradar.eu rendelkezésére bocsátani a cégadatait. A CargoRadar.eu nem tart fenn közvetlen szerződéses kapcsolatot a GPS-szolgáltatókkal. A CargoRadar.eu platformon ügyfélként szereplő ügyfelüktől, a Fuvarozótól kapnak egy e-mailt ( vagy hozzájáruló nyilatkozatot) arról, hogy a két weboldal - a CargoRadar.eu és az API weboldal - közötti integráción keresztül a GPS szolgáltató által a CargoRadar.eu platformon az adott fuvareszközükre vonatkozó adatokat kívánják szolgáltatni.

A GPS-szolgáltatóktól származó adatok gyűjtését és továbbítását a szerverünkre a felhasználók önkéntesen és ellenszolgáltatás nélkül ajánlják fel. A CargoRadar.eu mint olyan platform számára rendkívül fontos, hogy a GPS-szolgáltatóktól a járművekre vonatkozóan kapott valós idejű helymeghatározási információkat csak a platform regisztrált felhasználói számára tegye elérhetővé. Pontosabban:

- A szállítmányozók láthatják a fuvarozók helyzetét. A fuvarozók nem láthatják más fuvarozók helyzetét, csak a saját szállítóegységeikét.

- Amint a járművek a fuvarozó GPS-szolgáltatóján keresztül integrálódnak, alapértelmezés szerint automatikusan megjelennek a CargoRadar térképén a platformon regisztrált összes feladó számára "látható" formában, és a fuvarozók bármikor megszüntethetik vagy engedélyezhetik az összes vagy kiválasztott jármű láthatóságát az összes vagy kiválasztott feladó számára.

- A fuvarozók teljes mértékben maguk dönthetnek a szállítóegységeik láthatóságának megválasztásáról, és ők maguk döntenek arról, hogy melyik, a platformon regisztrált szállítmányozó cégnek adják meg azt.

A platform a láthatóság három szintjét biztosítja, amely közül a fuvarozók választhatnak és dönthetnek a szállítmányozók láthatóságának biztosítása mellett. A fuvarozók bármikor megszüntethetik vagy megadhatják a láthatóságot az általuk kiválasztott szállítmányozónak.

A szállítóeszköz láthatóságának ellenőrzését kizárólag a szállítóeszköz fuvarozó-tulajdonosai határozzák meg. A járműveik helymeghatározó platformjára kerülő információk vagy láthatóság bármilyen következménye az ő felelősségük.

A CargoRadar.eu jogosult a járművek helymeghatározásából származó valamennyi adatot felhasználni statisztikák készítése és az iparág számára hasznos információvá történő átalakításuk érdekében (például - ha a rendszer látja, hogy a határon teherautók csoportosulnak, és sorok alakulnak ki, biztosítani kell a teherautó határátlépésének becsült idejét; útvonalak optimalizálását, stb.)

Az adatok továbbításának hozzánk valós időben kell történnie. Szigorúan tilos bármilyen késleltetett vagy módosított, manipulált vagy hamisított adatot küldeni, kivéve, ha írásban kifejezetten másként állapodtak meg, mivel ez hamis és félrevezető képet adna egy adott tehergépkocsi vagy furgon aktuális helyzetéről.

A CargoRadar.eu nem biztosít berendezéseket (GPS-készülékeket). Azok a fuvarozók, akik nem rendelkeznek GPS-készülékkel, kapcsolatba léphetnek azokkal a GPS-szolgáltatókkal, amelyekkel a platform már integrálódott, és velük GPS-szolgáltatási szerződést köthetnek.

10. Engedély nélküli használat beavatkozás nélkül.

Ön vállalja, hogy nem használ vagy próbál meg használni a Cargoradar.eu weboldal ellen semmilyen módszert, eszközt, szoftvert vagy adatbázist, hogy másoknak kárt okozzon, vagy zavarja a Szolgáltatások működését, vagy hogy a Szolgáltatásokon található vagy azokkal kapcsolatos információkat jogosulatlan célra használja és/vagy figyeli. Konkrétan minden egyes felhasználó, függetlenül attól, hogy jogosult vagy jogosulatlan, vállalja, hogy nem teszi (és nem engedi, hogy alkalmazottai, ügynökei vagy bármely más harmadik fél) az alábbiak bármelyikét megtegye:

-a Szolgáltatásokat vagy az azokban található adatokat használja, illetve a Szolgáltatásokkal kapcsolatban olyan információt szolgáltat, linkel vagy más módon tesz elérhetővé, amely jogellenes, fenyegető, sértő, zaklató, kínzó, kínzó, rágalmazó, vulgáris, obszcén, vagy a magánélet megsértését jelentő, gyűlöletkeltő, kiskorúakra káros, faji - etnikai vagy más módon kifogásolható;

- természetes vagy jogi személynek adja ki magát, vagy más módon meghamisítja jogi státuszát;

-manipulálni, meghamisítani vagy más módon megváltoztatni az információkat vagy azonosítókat olyan eszközökkel, amelyek elrejthetik vagy eltitkolhatják bármely információ eredetét;

- módosítani, fordított mérnöki munkát végezni, visszafejteni, dekompilálni vagy feltörni a Szolgáltatások által használt bármely szoftveralkalmazást vagy kapcsolódó eszközt vagy segédprogramot;

- azon információ módosítani vagy törölni, amely nem Öntől származik, vagy zavarja a Szolgáltatások működését, többek között kéretlen reklámok vagy e-mail üzenetek terjesztésével, illetve férgek, vírusok és hasonlók terjesztésével;

- Ön vállalja továbbá, hogy nem engedi meg a Szolgáltatások más felhasználóinak, hogy hozzáférjenek, megtekintsék, letöltsék vagy lemásolják az anyagokat az általunk nem engedélyezett felhasználás céljából.


11. Felhasználói fórum és chat.

A Cargoradar.eu lehetővé teheti a regisztrált felhasználók számára, hogy különféle anyagokat tegyenek közzé weboldalunkon, például képeket, vitákat és kommentárokat a rakományról vagy a Szolgáltatásról (a továbbiakban: "Anyag"). Azzal, hogy anyagot tesz közzé a weboldalon, Ön elfogadja, hogy az anyag és az Ön regisztrált felhasználóneve a nyilvánosság és más felhasználók számára is elérhetővé válik.

Ez az anyag nem:

- tartalmazhat szerzői jog, védjegyjog vagy más szellemi tulajdonjog által védett információt a jogtulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül;

- nem forgalmazhat/eladhat terméket, szolgáltatást vagy vállalatot;

- nem azonosíthat egy természetes vagy jogi személyt az adott személy kifejezett hozzájárulása nélkül (pl. név, cím, kép vagy videó alapján); vagy

- lehet sértő, megfelémlitő, zaklató, obszcén, pornográf, diszkriminatív vagy más módon nem megfelelő vagy jogellenes.

Ön felelős a Cargoradar.eu-t ért minden olyan kárért, amely abból ered, hogy Ön a jelen feltételeket megszegve nyújtott be anyagot.

Ön beleegyezik abba, hogy felülvizsgáljuk az Ön anyagának tartalmát, és tudomásul veszi, hogy saját belátásunk szerint bármilyen anyagot eltávolíthatunk.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az anyagban bemutatott állítások és vélemények más felhasználóktól származnak, nem pedig a Cargoradar.eu-tól. A Cargoradar.eu nem támogatja vagy nem helyesli az olyan állításokat és véleményeket, amelyek vélhetően hamisak vagy félrevezetőek.

Ön biztosítja számunkra a jogot, hogy szerkesszük, másoljuk, megjelenítsük, közzétegyük és terjesszük az Ön által a Szolgáltatásokra vonatkozóan beküldött információkat vagy anyagokat.

12. Garanciák hiánya.

A Cargoradar.eu weboldalon található szolgáltatások és tartalmak "az adott formában" és "értelemszerűen" kerülnek rendelkezésre bocsátásra. Nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, és ezennel kizárunk minden garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a szellemi tulajdonjogok vagy más jogok megsértésének tilalmára vonatkozó hallgatólagos garanciákat vagy feltételeket. Továbbá, nem garantáljuk és nem teszünk semmilyen nyilatkozatot a Cargoradar.eu weboldalon található Szolgáltatásokon keresztül elérhető tartalmak vagy az ilyen tartalmakhoz kapcsolódó harmadik fél szolgáltatások, illetve a harmadik fél szolgáltatásaihoz kapcsolódó oldalakon elérhető tartalmak pontosságát, várható eredményeit vagy megbízhatóságát illetően.
Nem vállalunk garanciát arra, hogy a Szolgáltatások oldalai, szolgáltatásai, funkciói és tartalma megszakítás- vagy hibamentes lesz, vagy hogy a hibák azonnal kijavításra kerülnek. Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatások vagy azok a szerverek, amelyeken keresztül a Cargoradar.eu felhasználói számára elérhetővé válnak, vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentesek, bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt biztosítsuk.
Nem vállalunk garanciát arra, hogy a Szolgáltatások oldalai, szolgáltatásai, funkciói és tartalma megszakítás- vagy hibamentes lesz, vagy hogy az esetleges hibák azonnal kijavításra kerülnek. Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatások, illetve azok a szerverek, amelyeken keresztül a Cargoradar.eu felhasználói számára elérhetővé válnak, vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentesek, bár igyekszünk mindent megtenni, hogy ezt biztosítsuk.

A Cargoradar.eu szolgáltatásai és annak tartalma technikai, tipográfiai vagy fotográfiai hibákat tartalmazhatnak. Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatások bármelyik anyaga pontos, teljes vagy aktuális. A Szolgáltatásokban található anyagokat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk.

A jármű pozíciójára és azonosságára vonatkozó információk közvetlenül a járműtől származnak, és ezeket az információkat nyilvános rádiófrekvenciákon keresztül továbbítják a rendelkezésre álló földi és műhold alapű GPS-állomásoknak megfelelően. Az összegyűjtött és közzétett információ hibákat tartalmazhat a rádiós kommunikáció sajátos korlátai miatt (pl. korlátozott lefedettség, interferencia, zavarás, különleges időjárási körülmények stb.), az érintett jármű fedélzetén lévő eszközök hibás beállítása miatt, a járművezető által rögzített adatok nem megfelelő beállítása miatt, a jármű (tehergépkocsi, furgon) GPS-éből kapott helytelen pozíció miatt, valamint egyéb, a Cargoradar.eu által nem befolyásolható tényezők miatt. Az adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, és semmilyen módon nem kapcsolódnak a navigációs biztonsághoz.

Ennélfogva semmiféle garanciát nem tudunk vállalni, és nem vállalunk felelősséget a közzétett információk helyességéért, érvényességéért, teljességéért és pontosságáért, valamint a pusztán tájékoztató célú felhasználáson kívüli célokra való alkalmasságáért.

13. Felelősségkizáró nyilatkozat.

Amennyiben nem súlyos gondatlanságunk vagy szándékos kötelezettségszegésünk okozza, semmilyen körülmények között nem vagyunk felelősek semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy kárért (beleértve, korlátozás nélkül, az adat- vagy nyereségveszteségből, illetve az üzletmenet megszakításából eredő károkat), amely a Szolgáltatásokból, illetve a Szolgáltatások tartalmának használatából vagy használatának lehetetlenségéből ered, még akkor sem, ha tájékoztattak minket az ilyen károk lehetőségéről.

Nem tudjuk garantálni a Szolgáltatásokon keresztül történő bármilyen információátvitel biztonságát, beleértve a GPS-adatokat is. Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatásokban található információkért. A Szolgáltatások tartalmazhatnak olyan harmadik fél weboldalaira mutató linkeket, amelyek nem állnak az ellenőrzésünk alatt. Nem vagyunk felelősek és nem támogatjuk a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó harmadik fél webhelyek tartalmát. Kifejezetten kizárunk minden felelősséget a nem a mi tulajdonunkban lévő termékekkel, kiadványokkal vagy weboldalakkal kapcsolatban tett vagy hallgatólagos kijelentésekért.

14. A Szolgáltatások módosítása.

Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak nem jelentenek számunkra kötelezettséget arra, hogy a Szolgáltatásokat a jelenlegi formájukban vagy bármilyen specifikáció szerint nyújtjuk. Saját kizárólagos és abszolút belátásunk szerint időről időre kiegészíthetjük, törölhetjük, módosíthatjuk vagy megváltoztathatjuk a Szolgáltatások formátumát és jellemzőit.

Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a kötelező jogszabályok vagy az illetékes kormányzati közigazgatási szervek döntései miatt szükségessé válhat a Szolgáltatások módosítására, átalakítására vagy terjedelmének csökkentésére. Ha a Szolgáltatásra bármely ilyen korlátozás olyan módon vonatkozik, amely hatással lehet a Fizetett Szolgáltatásokra, vagy károsíthatja azokat, a Cargoradar.eu nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az Ön által a Fizetett Szolgáltatásokért fizetett összegek teljes vagy részleges visszatérítéséért.

15. Alkalmazandó jog és jogviták.

Valamennyi, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos követelés tekintetében a bolgár jog az irányadó, a nemzetközi kollíziós jogra vonatkozó rendelkezések figyelembevétele nélkül.

Az e megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvitát a Szófiai Városi Bíróság rendezi véglegesen.