CONDIŢII GENERALE CARGORADAR.EU
 

  1. Condiţii

„Cargo radar“ Ltd. (numiţi în continuare „Cargoradar.eu“, „noi“, „nouă“ sau „noastre“), CUI: 206550946, având adresa de administrare  Bulgaria, or. Sofia, c.p. 1528, blvd.“Nedelcho Bonev“ № 41, et.3 asigură urmărirea Mijloacelor de transport (autoutilitare şi camioane), angajate şi specializate în sectorul logistic, în timp real pe teritoriul Europei, accesibil prin utilizarea website-ul nostru, în present www.CargoRadar.eu.
– serviciu, disponibil prin utilizarea website-ul nostru www.cargoradar.eu („Website-ul“), aplicaţiile noastre mobile, API, Serviciile plătite sau alte informaţii, furnizate ca parte a serviciilor CargoRadar.eu (denumite împreună „Serviciile“).
Aceste Condiţii generale („Condiţiile“) stabilesc condiţiile obligatorii juridice care reglementează orice utilizare a Serviciilor (precum sunt definite mai jos), furnizate de Cargoradar.eu. Prin utilizarea Serviciilor, dvs. confirmaţi că înţelegeţi şi sunteţi de acord cu aceste Condiţii care de asemenea includ Politica noastră de confidenţialitate. Orice utilizare a Serviciului face obiectul prezentelor Condiţii. „Cargo radar“ Ltd. îşi rezervă dreptul de a actualiza periodic prezentele condiţii generale. Utilizarea continuă şi neîntreruptă a Serviciilor care face obiectul acestor condiţii generale, după o eventuală publicare a corecţiilor acestora, constituie o acţiune concludentă care confirmă acordul dvs. de a fi legat de aceste actualizări. 
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste condiţii generale înainte de a utiliza serviciile site-ului CargoRadar.eu. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste condiţii generale, aveţi dreptul de a utiliza serviciile oferite de site doar în scop informativ, adică în scopul explorării site-ului. 
2. Proces de înregistrare.
Utilizatorii înregistraţi ai serviciilor oferite de site-ul Cargoradar.eu, pot folosi anumite servicii şi funcţionalităţi suplimentare şi au acces la date suplimentare (precum este explicat mai jos în condiţiile generale). În plus, înregistrarea este o condiţie prealabilă pentru utilizarea oricăruia dintre serviciile noastre plătite (precum sunt definite mai jos).
În timpul înregistrării veţi fi rugaţi să oferiţi adresa de e-mail şi parolă. Alternativ, puteţi utiliza anumite servicii terţilor, de exemplu reţelele sociale  Facebook sau Google. Dacă vă înregistraţi pentru a vă abona la oricare dintre serviciile noatre plătite, va trebui, de asemenea, să furnizaţi numele, prenumele şi ţara de reşedinţă. Dacă vă înregistraţi pentru Business Services (precum este definit mai jos), dvs. trebuie să indicaţi, de asemenea, denumirea companiei, adresa şi numărul de TVA. Dvs. sunteţi responsabil pentru furnizarea de informaţii exacte şi corecte de înregistrare şi nu ne asumăm responsabilitatea pentru erori, inexacticităţi sau omisiuni în aceste informaţii sau în serviciu, care decurg din orice date pe care le furnizaţi. Când deveniţi un utilizator înregistrat al serviciilor noastre, Veţi fi, de asemenea, invitat să vă daţi consimţământul pentru prelucrarea de către noi  a datelor dumneavoastră personale în conformitate cu politica noastră de confidenţialitate. Dacă sunteţi persoană fizică, chiar dacă aţi împlinit vârstă de 18 ani, nu puteţi înregistra un cont pentru serviciile furnizate de site-ul Cargoradar.eu,  în această calitate, deoarece acestea privesc ipoteza „business to business”. Singura opţiune de înregistrare a unui cont este să indicaţi că reprezentaţi o anumita persoană juridică. După finalizarea procesului de înregistrare veţi primi un e-mail de confirmare care conţine informaţiile pe care le-aţi selectat la adresa de e-mail indicată de dvs. 
Contul de afaceri care vi se oferă poate fi întrerupt automat dacă încălcaţi oricare dintre aceste restricţii impuse de site-ul  CargoRadar.eu.
Când vă înregistraţi ca transportator (această opţiune nu este valabilă pentru expeditori) dvs. sunteţi obligat şi să indicaţi ce furnizor de GPS foloseşte compania dvs. de transport, selectându-l din meniul derulant. 
Dacă nu este present în lista furnizorilor de GPS deja integrate  cu platforma CargoRadar.eu, atunci utilizatorul (transportatorul) poate cere platformei să fie adăugat şi integrat furnizorul său de GPS. 

3. Protecţia contului de utilizator.
Fiecare utilizator este personal şi unic responsabil pentru toate acţiunile şi tranzacţiile efectuate prin contul său de companie. Dvs. sunteţi responsabili pentru păstrarea confidenţialităţi parolei şi trebuie să vă asiguraţi că ieşiţi corect de la contul dvs. la sfârşitul fiecărei sesiuni. Dvs. sunteţi de acord să notificaţi imediat Cargoradar.eu, dacă bănuiţi utilizarea neautorizată a contului dvs. sau accesul la parola sau contul dvs. Dacă doriţi să vă dezactivaţi contul, vă rugăm să ne contactaţi folosind adresa de e-mail it@cargoradar.eu.

4. Servicii terţilor.
Serviciile sunt integrate cu anumite aplicaţii, site-uri web şi servicii terţilor („servicii terţilor furnizori de  GPS  “), pentru a vă oferi conţinut, produse şi/sau servicii. Aceste servicii terţilor pot avea propriile lor reguli şi condiţii de utilizare şi politici de confidenţialitate şi utilizarea de către dvs. a acestor servicii terţilor va fi reglementată de şi fac obiectul acestor condiţii şi politici de confidenţialitate. Dvs. înţelegeţi şi sunteţi de acord că Cargoradar.eu nu aprobă şi nu este responsabil pentru comportamentul, caracteristicile sau conţinutul oricăror servicii terţilor sau pentru orice tranzacţie pe care o puteţi încheia cu furnizorul de astfel de servicii terţilor. 

5. Licenţă.
În funcţie de respectarea de către dvs. a acestor condiţii generale, noi vă acordăm un drept neexclusiv, netransferabil de a accesa şi utiliza serviciile site-ului Cargoradar.eu. Decât dacă nu este specificat altfel în aceste condiţii generale, acest drept este acordat numai pentru uzul dvs. commercial personal. Vi se acordă şi permisiunea de a explora temporar serviciile oferite de Cargoradar.eu numai pentru uz personal, necomercial. Aceasta este acordare a unei licenţe, ci nu un transfer de proprietate şi în baza acestei licenţe, nu puteţi:
- modifica sau copia materiale de pe site-ul Cargoradar.eu;
- folosi materialele în cauză pentru orice scop commercial sau pentru orice afişare publică (comercială sau necomercială);
- încerca să decompilaţi sau să faceţi inginerie inversă  a oricărui software, conţinut în materialele sau serviciile furnizate de site-ul Cargoradar.eu;
- efectua acţiuni de eliminare a mărcilor referitoare la drepturile de autor sau alte menţiuni de proprietate intelectuală ale materialelor care fac parte din site; sau
- transfera lucrări sau materiale de pe site-ul Cargoradar.eu  către o altă persoană, pentru a „oglindi” prezenţa acestora pe un alt server.  
Licenţa care vi-a fost acordată şi dreptul de a accesa serviciile site-ului Cargoradar.eu  vor înceta automat dacă încălcaţi orice prevedere a acestor condiţii generale.  La încetarea acestei licenţe, trebuie să distrugeţi toate materialele descărcate în posesia dumneavoastră, indiferent dacă acestea sunt în formă electronică sau tipărită. 

6. Servicii plătite şi gratuite pe site-ul  Cargoradar.eu.
După cum s-a subliniat de la început, serviciile gratuite pe site-ul  Cargoradar.eu sunt oferite fiecărui utilizator business, pentru a studia funcţionalitatea site-ului pe o perioadă de un an.  Aceste servicii gratuite  pe site-ul   Cargoradar.eu  sunt denumite în prezent ​​"Serviciu de bază". După expirarea perioadei gratuite, utilizatorul trece automat la servciile plătite de pe site-ul  Cargoradar.eu, care necesită un abonament anual.

Serviciile plătite sunt denumite în prezent ​​"Servicii premium". Puteţi afla mai multe despre conţinutul serviciilor noastre plătite, reducerile oferite şi opţiunile de politică publicitară pe  site-ul   nostru web Cargoradar.eu.
Vă rugăm să aveţi în vedere că serviciile plătite sunt singurul abonament prin care vi se permite să utilizaţi serviciile în legătură cu orice utilizare comercială sau în orice scop commercial, inclusive afişare public (comercială sau necomercială). Prin urmare, dacă intenţionaţi să utilizaţi servciile în scopuri comerciale trebuie să vă abonaţi la serviciile noastre plătite, iar licenţa acordată în acest sens vă dă dreptul să utilizaţi serviciul în scopuri comerciale. Licenţa pentru servicii de afaceri însă nu vă acordă niciun drept de a revânde sau de a distribui orice date, informaţii, condiţii comerciale sau proprietate inrelectuală, obţinute prin serviciul site-ului Cargoradar.eu, decât dacă nu s-a convenit  în mod expres altfel în formă scrisă.  Serviciile plătite se încheie pe perioada abonamentului. Perioada de abonament poate fi de o (1), trei (3), şase (6) luni deodată sau   timp de douăsprezece (12) luni deodată sau pe o perioadă convenită între părţi.  Toate abonamentele (personale sau de afaceri) se prelungesc automat pentru o perioadă suplimentară de abonament deodată, până când dvs. sau Cargoradar.eu întrerupeţi în mod expres abonamentul.  Vă rugăm să vedeţi pagina contului dvs. de pe site-ul   nostru web  pentru mai multe informaţii cu privire la opţiunile şi condiţiile abonamentului dvs. 
Orice utilizator sau Cargoradar.eu  poate întrerupe abonamentul în orice moment oferind o notificare scrisă prealabilă cu treizeci (30)  de zile calendaristice. În această ipoteză, taxa de abonament plătită în avans pentru perioada relevantă nu se restituie, dar veţi avea dreptul de a continua să utilizaţi serviciile site-ului Cargoradar.eu până la sfârşitul acestei perioade.   Dacă doriţi să întrerupeţi abonamentul, puteţi utiliza pagina contului dvs. de pe site-ul   nostru web pentru a face acest lucru.  Dacă  Cargoradar.eu doreşte să vă întrerupe abonamentul, vom face acest lucru prin e-mail. 
Unele cumpărături (inclusiv cele care se referă la publicitate pe bannere) pe site sau aplicaţie, pot fi de asemenea efectuate sub forma unei plăţi unice pentru acces nelimitat în timp la anumite servicii plătite,    limitat până la o anumită versiune a aplicaţiilor noastre mobile sau a versiunii site-ului. Astfel de cumpărături se fac fie din aplicaţia mobilă, fie de pe site şi urmează procesul de plată indicat şi condiţiile specifice relevante. Vă rugăm să citiţi mai multe despre cumpărăturile de publicitate în aplicaţie şi/sau pe site-ul Cargoradar.eu  şi luaţi în consideraţie condiţiile specifice de licenţă în acest sens. 
7. Taxe şi plata.
Serviciile plătite pot fi cumpărate de pe site-ul web sau prin aşa-numitele cumpărături în aplicaţia mobilă. Decât în legătură cu anumite cumpărături în aplicaţie, aşa cum este descris mai sus, Serviciile plătite se plătesc ca taxă de abonament lunară sau anuală în conformitate cu lista de preţuri, care este disponibilă pe site-ul web sau în aplicaţia mobilă. Puteţi efectua plata taxei prin oricare dintre modalităţile de plata oferite de noi pe site-ul web Cargoradar.eu  sau în aplicaţia mobilă. În cazul în care nu se efectuează vreo plată la data scadentă, abonamentul dvs. la servicii plătite va fi interupt automat şi imediat. Cargoradar.eu îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile Serviciilor plătite, despre care veţi fi anunţaţi în prealabil prin e-mail sau prin informaţii publicate pe site-ul nostru web. Modificările preţului Serviciilor plătite vor intra în vigoare din următoarea perioadă de abonament (unu(1), trei(3), şase(6) luni deodată sau pentru douăsprezece   (12) luni – vedeţi mai sus) după notificarea modificării preţului. Aşa cum prevede legea, dvs. acceptaţi noul preţ,  continuând să utilizaţi Serviciile plătite după ce modificarea preţului intră în vigoare.  Dacă nu sunteţi de acord cu modificările de preţ, aveţi dreptul de a respinge modificarea, prin încetarea Serviciilor plătite înainte ca modificarea preţului să intre în vigoare. Iată de ce, vă rugăm, să vă asiguraţi că citiţi cu atenţie orice astfel de notificare privind modificările de preţ. 

8. Mărci comerciale şi drepturi de propreitate intelectuală. 
Proprietatea şi toate drepturile de propreitate intelectuală asupra Serviciilor sau a oricărui conţinut al Serviciilor, inclusiv, dar nu doar brevete, drepturi asupra design, drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale şi propriul know-how, vor fi proprietate şi furnizate de Cargoradar.eu  în calitate de licenţiator şi nimic din aceste Condiţii nu va fi interpretat ca un transfer al unor astfel de drepturi de la noi către dumneavoastră.  Dvs. aveţi dreptul unic la o licenţă limitată pentru Serviciile furnizate în mod special conform acestor condiţii generale. 
Mai concret, marca comercială Cargoradar.eu şi toate mărcile comerciale  care apar în Servicii sunt proprietatea „Cargo radar“ Ltd. şi sunt protejate de legile aplicabile. Utilizarea acestor mărci comerciale în orice mod este strict interzisă şi poate duce la angajarea răspunderii dumneavoastră  juridice civile, penale şi administrative.

9. Colectarea şi transmiterea datelor. 
Fiecare utilizator oferă pe site-ul Cargoradar.eu  datele companiei sale.  Site-ul CargoRadar.eu  nu menţine relaţii contractuale directe cu furnizorii de GPS. Primesc un e-mail (sau o declaraţie de consimţământ) de la clientul lor Transportatorul,  care este client pe platformă CargoRadar.eu, privind dorinţa declarată că datele mijloacele sale de transport concrete să fie oferite de către furnizorul de GPS pe platforma CargoRadar.eu, prin integrarea între cele două site-uri – cel de  CargoRadar.eu şi site-ul – API.
Colectarea şi transmiterea datelor de către furnizorii de GPS către serverul nostru  este oferită de utilizatori în mod voluntar şi fără compensaţie.  Pentru CargoRadar.eu ca platformă, este extrem de important ca  informaţiile pe care le primeşte de la furnizorii de GPS despre locaţia în timp real a mijloacelor de transport să fie furnizate doar utilizatorilor înregistraţi pe platformă.  Şi mai precis:
- Expeditorii pot vedea locaţia transportatorilor. Transportatorii nu pot vedea locaţia altor transportatori, ci doar propriile unităţi de transport. 

- Odată ce vehiculele sunt integrate prin intermediul furnizorului GPS al transportatorilor, acestea apar automat pe harta CargoRadar în mod implicit ca fiind "vizibile" pentru toți expeditorii înregistrați pe platformă, iar transportatorii pot în orice moment să înceteze sau să acorde vizibilitatea tuturor vehiculelor sau a unor vehicule selectate pentru toți expeditorii sau, respectiv, pentru anumiți expeditori.
- Transportatorii deţin control deplin asupra alegerii vizibilităţii mijloacelor lor de transport şi ei înşişi decid ce companii de expediţii înregsitrate pe platformă să-l acorde. Platforma oferă trei nuveluri de vizibilitate, din care transportatorii aleg şi decid să ofere vizibilitate expeditorilor. Transportatorii pot în orice moment să întrerupă sau să acorde dreptul de vizibilitate unui expeditor ales de ei. Controlul vizibilităţii asupra mijloacelor de transport este determinat numai de transportatorii-prorietari ai mijloacelor de transport. Orice consecinţe rezultate din scurgerii de informaţii sau vizibilitate pe platfoma de localizare a mijloacelor lor de transport sunt responsabilitatea acestora. 
CargoRadar.eu are dreptul de a utiliza toate datele din locaţiunile mijloacelor de transport în scopul formării date statistice şi transformarea acestora în informaţii utile pentru industrie. (de exemplu – dacă în sistem se vede acumularea de camioane la orice graniţă şi formarea de cozi, ar trebui să fie posibil să se acorde un timp aproximativ ca un camion să treacă graniţa; optimizarea rutelor şi altele)
Transmiterea datelor către noi trebuie să se facă în timp real. Trimiterea oricăror date întârziate sau modificate sau manipulate sau fabricate este strict interzisă, decât dacă s-a convenit în mod expres altfel în formă scrisă, deoarece aceasta ar oferi o imagine falsă şi înşelătoare a poziţiilor actuale ale unui anumit camion sau autoutilitară. 
CargoRadar.eu  nu oferă echipamente (dispositive GPS ). Transportatorii, care nu au dispositive GPS instalate pot contacta furnizori de  GPS ,cu care platforma s-a integrat deja şi pot încheia un contract de servicii GPS cu aceştia.  
 
10. Utilizare neautorizată fără inervenţie. 
Dvs. sunteţi de acord că nu veţi folosi sau să încercaţi să utilizaţi împotriva site-ul Cargoradar.eu  orice metodă, dispozitiv, software sau bază de date pentru a dăuna altora sau a împiedica funcţionarea Serviciilor, sau a utiliza şi/sau monitoriza orice informaţii din sau legate de Servicii în orice scop neautorizat.  Mai concret, orice utilizator, indiferent dacă este autorizat sau neautorizat, este de accord să nu facă (şi nu va permite niciunuia dintre angajaţii săi, agenţii şi orice alt terţ) niciuna dintre următoarele:
- să utilizeze Serviciile sau orice date conţinute în acestea sau să furnizeze, să legă sau să pune la dispoziţie în alt mod orice informaţii despre Servicii care sunt ilegale, ameninţătoare, jignitoare, hărţuitoare, dureroasă,  defăimătoare, vulgare, obscene sau constituie o invazie a vieţii private, inviolabilităţii, odioase, dăunătoare minorilor, rasial-etnice sau în alt mod inacceptabilă;
- a se prezenta ca o persoană fizică sau persoană juridică sau în alt mod care realizează greşit statutul său  juridic 
 - să manipuleze, să falsifice sau să modifice în alt mod informaţii sau identificatori într-un mod care poate ascunde  originea oricărei informaţii;
- să modifice, să efectueze inginerie inversă, asamblare inversă, decompilare sau hacking oricăreia dintre aplicaţiile software sau instrumentele legate de acesta sau programe de ajutor –utilităţi utilizate de Servicii; sau instrumentele sau utilitățile asociate acestora utilizate de Servicii;
- să modificaţi sau să ştergeţi informaţii, care nu sunt furnizate de dvs., sau a împiedica funcţionarea Serviciilor, inclusiv, dar nu numai, prin distribuirea de reclame sau mesaje de e-mail nesolicitate, sau prin răspândirea viermillor, viruşilor şi altele asemănătoare;
 - De asemenea, sunteţi de acord să nu permiteţi altor utilizatori ai Serviciilor să acceseze, să vizualizeze, să descarce sau să reproducă materialul pentru orice utilizare neautorizată de noi. 
11. Forum pentru utilizatori şi chat.
Cargoradar.eu  poate permite utilizatorilor înregistraţi să posteze o gamă largă de materiale pe site-ul nostru web, cum ar fi de exemplu fotografii, discuţii şi comentarii despre încărcătura sau Serviciu (denumiţi mai jos „Material“). Prin postarea de Materiale pe site-ul web  dvs. sunteţi de acord că materialul şi numele dvs. de utilizator înregistrat să fie disponibile publicului şi altor utilizatori. 

 


  Materialul nu poate:
- conţine informaţii care sunt protejate de dreptul de autor, legea mărcilor comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală fără acordul expres al deţinătorului drepturilor;
- oferi/vinde pe piaţa un produs, serviciu sau companie;
-  identifica o anumită persoană fizică sau juridică fără acordul expres al acelei persoane. (de exemplu prin nume, adresă, imagine sau video); sau
- fi jignitor, jenant, hărţuitor, obscen, pornographic, discriminatoriu sau în alt mod nepotrivit sau illegal.
Sunteţi răspunzători pentru orice daune suferite de Cargoradar.eu ca urmare a furnizării de materiale care încalcă aceste condiţii generale. 
Sunteţi de acord cu revizuirea de către noi a conţinutului materialului dvs. şi confirmaţi că putem elimina orice material după aprecierea noastră. 
Sunteţi conştienţi şi înţelegeţi că declaraţiile şi opiniile prezentate în material sunt cele ale altor utilizatori şi nu ale Cargoradar.eu. Cargoradar.eu  nu susţine şi nu aprobă astfel de declaraţii şi opinii pe care le bănuieşte că sunt false sau înşelătoare. 
Ne acordaţi dreptul de a redacta, copia, afişa, publica şi distribui orice informaţie sau material furnizat de dvs. în cadrul Serviciilor.

12. Lipsă de garanţii.
Serviciile şi conţinutul de pe site-ul Cargoradar.eu  sunt furnizate „aşa cum sunt “ şi „aşa cum este logic“. Noi nu oferim nicio garanţie, explicită sau implicită şi prin prezenta declaraţie de voinţă renunţăm orice garanţie,  inclusiv, fără limitare, garanţii implicite sau condiţii de comercializare, validitate pentru un anumit scop sau neîncălcarea proprietăţii intelectuale sau altă încălcare a drepturilor. În afară de această, noi nu garantăm şi nu facem nicio declaraţie cu privire la acurateţea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării conţinutului disponibil prin Serviciile site-ului Cargoradar.eu  sau serviciile terţilor legate de acest conţinut sau pe site-urile legate de  Serviciile terţilor.  
Nu oferim nicio garanţie că paginile, serviciile, funcţiile şi conţinutul Serviciilor vor fi furnizate fără întreruperi sau erori sau că eventualele erori vor fi corectate imediat. Noi nu garantăm că Serviciile sau serverele prin care sunt puse la dispoziţia utilizatorilor Cargoradar.eu  nu conţin viruşi sau  alte componente dăunătoate, deşi depunem toate eforturile pentru a garanta acest lucru. Serviciile şi conţinutul Cargoradar.eu pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Noi nu  garantăm că oricare dintre materialele din Servicii sunt exacte, complete sau actuale. Putem face modificări materialelor conţinute în Servicii în orice moment, fără înştiinţare prealabilă.  
Informaţiile furnizate despre poziţia şi identitatea mijlocului de transport provin direct de la acesta, iar aceste informaţii sunt transmise prin frecvenţe radio publice în funcţie de staţiunile GPS terestre şi spaţiale disponibile. Informaţiile colectate şi publicate pot conţine erori din cauza limitărilor interne ale comunicaţiilor radio (de exemplu acoperire limitată, tulburări, atenuare, condiţii meteorologice speciale etc.) din cauza unei configurări greşite a dispozitivelor de la bordul mijlocului de transport respectiv, din cauza neglijenţei datelor setate de către şofer, din cauza unei poziţii greşite primite de GPS-ul mijlocului de transport (camionul, autoutilitară) şi din cauza altor factori în afară controlului Cargoradar.eu. Datele sunt furnizate doar în scop informativ şi nu au legătură în niciun fel cu siguraţa navigaţiei.

Prin urmare, nu putem oferi nici un fel de garanţie şi nu suntem responsabili pentru corectitudinea, valabilitatea, exhaustivitatea şi acurateţea acestor informaţii publicate nici pentru adecvarea utilizării lor în alte scopuri decât doar informaţionale. 

13. Excluderea răspunderii.
Decât dacă nu sunt cauzate de neglijenţa sau intenţia noastră gravă, în niciun caz nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daune, directe sau indirecte (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau profit sau ca urmare a întreruperii activităţii), care decurg din Serviciile sau din utilizarea sau imposibilitatea de a folosi conţinutul Serviciilor, chiar dacă am fost informaţi cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. 
Nu putem garanta securitatea oricărui transfer de informaţii, inclusiv GPS astfel, efectuat prin Serviciile.   Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru informaţiile conţinute în Servicii. Serviciile pot conţine legături către  site-uri web ale terţilor, care nu sunt sub controlul nostru. Nu suntem responsabili şi nu aprobăm conţinutul site-urilor terţilor care unt legate la Servicii. Ne declinăm în mod expres orice responsabilitate pentru orice declaraţii făcute sau implicite în legătură cu produse, publicaţii sau site-uri care nu sunt proprietatea noastră. 


14. Modificări ale Serviciilor.
Dvs. confirmaţi şi sunteţi de acord că nimic din aceste condiţii generale nu constituie un angajament din partea noastră de a furniza Serviciile în forma lor actuală sau conform oricăror specificaţii. Noi putem, după aprecierea noastră proprie şi absolută, din când în când să facem completări, ştergeri, modificări sau schimbări ale formei şi caracteristicilor Serviciilor.  În afară de această, confirmaţi că putem fi obligaţi să schimbăm, modificăm sau reducem cuprinsul Serviciilor din cauza legii obligatorii sau a deciziilor autorităţilor guvernamentale competente. Dacă această limitare se aplică Serviciului într-o manieră care poate influenţa sau a dăuna Serviciile plătite, Cargoradar.eu  nu va fi responsabil  şi nu va fi obligat să facă o rambursare totală sau parţială a oricăror plăţi efectuate de dvs. pentru orice servicii plătite.


15. Legea aplicabilă şi litigiile.
Toate acţiunile legate de Servicii vor fi reglementate de legile Bulgariei, fără a ţine cont de dispoziţiile internaţionale contradictorii. 
Toate litigiile care decurg din sau în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate definitiv de Tribunalul oraşului Sofia.