Op

i uvjeti

OPĆI UVJETI „CARGORADAR.EU“ 


 

1. Uvjeti.

"Cargo radar" doo (u daljnjem tekstu "Cargoradar.eu", "mi", "nas" ili "naš"), OIB: 206550946, sa sjedištem i poslovnom adresom u Bugarskoj, Sofija 1528, bul."Nedelčo Bončev" br. 41,3. kat omogu

uje pra

enje motornih vozila (kombija i kamiona), angažiranih i specijaliziranih u sektoru logistike, u stvarnom vrijemenu, na području Europe, i sve dostupno putem naše web stranice, na trenutnj adresi www.CargoRadar.eu 

– usluga koja je dostupna korištenjem naše web stranice www.cargoradar.eu ("Web stranica"), naših mobilnih aplikacija, API-ja, usluga uz pla

anje naknade ili drugih informacija koje se pružaju kao dio usluga CargoRadar.eu (u daljnjem tekstu sa zajedničkim nazivom: "Usluge"). Ovi Op

i uvjeti ("Uvjeti") utvrđuju pravno obvezuju

e uvjete koji uređuju svako korištenje Usluga (kako je definirano u nastavku), a koje pruža Cargoradar.eu. Korištenjem Usluga potvrđujete da razumijete i da se slažete s ovim Uvjetima, koji također uključuju našu Politiku privatnosti. Svako korištenje usluge podliježe ovim Uvjetima. "Cargo radar" doo zadržava pravo povremenog ažuriranja ovih op

ih uvjeta. Vaše kontinuirano i neprekinuto korištenje Usluga koje je podložno ovim Uvjetima i odredbama, nakon bilo kakvih njihovih izmjena, predstavljat 

e konačnu radnju kojom se potvrđuje vaš pristanak da budete vezani takvim ažuriranjima. Molimo vas da pažljivo pročitate ove op

e uvjete prije korištenja usluga web stranice CargoRadar.eu. Ukoliko se ne slažete s ovim op

im uvjetima, imate pravo koristiti usluge koje nudi stranica isključivo u informativne svrhe – odnosno u svrhu istraživanja stranice.


 

2. Proces registracije.

Registrirani korisnici usluga koje pruža stranica Cargoradar.eu mogu koristiti određene dodatne usluge i funkcionalnosti, te imati pristup dodatnim podacima (kao što je objašnjeno u nastavku u op

im uvjetima). Osim toga, registracija je preduvjet za korištenje bilo koje od naših pla

enih usluga (kako je definirano u nastavku).

Tijekom registracije od vas 

e se zahtijevati da navedete svoju e-mail adresu i lozinku. Alternativno, možete koristiti određene usluge tre

ih strana, na primjer društvene mreže Facebook ili Google. Ako se registrirate za pretplatu na bilo koju od naših pla

enih usluga, morat 

ete unijeti i svoje ime, prezime i državu prebivališta. Ako se registrirate za Business Services (kako je definirano u nastavku), morate također navesti i naziv tvrtke, adresu i PDV broj. Vi ste odgovorni za pružanje točnih i vjerodostojnih podataka o registraciji i mi ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve pogreške, netočnosti ili propuste u takvim informacijama ili u usluzi koji proizlaze iz bilo kojih podataka koje date. Nakon što postanete registrirani korisnik naših usluga, od Vas 

e se također tražiti da pristanete na našu obradu vaših osobnih podataka u skladu s našom politikom privatnosti. 

Ako ste fizička osoba, čak i ako ste navršili 18 godina, ne možete registrirati račun za usluge koje pruža stranica Cargoradar.eu u tom svojstvu, budu

i da se te usluge tiču hipoteze „business to business“. Jedina mogu

nost registracije računa je da navedete naznaka da predstavljate pravnu osobu.

Nakon dovršetka procesa registracije, na e-mail adresu koju ste unijeli primit 

ete potvrdnu e-poruku, koja sadrži vaše odabrane podatke. Vaš dostavljeni poslovni korisnički račun može biti automatski ukinut ako prekršite bilo koje od ovih ograničenja koja vam je odredio sajt CargoRadar.eu.

Kada se registrirate kao prijevoznik (ova se opcija ne odnosi na špeditere), također morate navesti kojeg pružatelja GPS usluga koristi Vaša prijevoznička tvrtka, tako što ćete ga za tu svrhu odabrati iz padaju

eg izbornika.

Ako u popisu pružatelja GPS usluga, koji su ve

integrirani s platformom CargoRadar.eu nije naveden Vaš pružatelj usluge,onda korisnik (prijevoznik) može zatražiti od platforme da doda i integrira njegovog pružatelja GPS usluge.


 


 

3. Zaštita korisničkog računa.

Svaki korisnik je osobno i isključivo odgovoran za sve radnje i transakcije koje se provode preko njegovog korisničkog računa. Vi ste odgovorni za održavanje povjerljivosti svoje lozinke i morate osigurati da se pravilno odjavite sa svog računa na kraju svake sesije. Slažete se da 

ete odmah obavijestiti Cargoradar.eu ako posumnjate na bilo kakvu neovlaštenu upotrebu vašeg korisničkog računa ili pristupa vašoj lozinci ili računu.

Ako želite deaktivirati svoj korisnički račun, kontaktirajte nas putem adrese e-pošte it@cargoradar.eu 


 

4. Usluge tre

ih strana.

Usluge su integrirane s određenim aplikacijama, web-sajtovima i uslugama tre

ih strana ("Usluge tre

ih strana pružatelja usluga GPS-a") kako bi vam pružili sadržaj, proizvode i/ili usluge. Ove usluge tre

ih strana mogu imati svoje vlastite uvjete korištenja i pravila o privatnosti, a vaša 

e uporaba ovih usluga tre

ih strana biti regulirana i podložna tim odredbama i pravilima o privatnosti. Vi razumijete i slažete se da Cargoradar.eu ne podržava i nije odgovoran za ponašanje, značajke ili sadržaj bilo koje usluge tre

e strane ili za bilo koju transakciju koju možete sklopiti s pružateljem takvih usluga tre

e strane.


 

5. Licenca.

Podložno vašem poštivanju ovih op

ih uvjeta, dajemo vam neisključivo, neprenosivo pravo pristupa i korištenja usluga stranice Cargoradar.eu. Osim ako nije drugačije navedeno u ovim općim uvjetima i odredbama, ovo pravo se dodijeljuje samo za vašu osobnu poslovnu uporabu. Također vam se daje dopuštenje za privremeno istraživanje usluga koje pruža Cargoradar.eu samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu. Ovo je dodjela licence, a ne prijenos vlasništva, i sukladno ovoj licenci ne smijete:

- mijenjati ili kopirati materijale sa stranice Cargoradar.eu;

- koristiti dotične materijale u bilo koju komercijalnu svrhu ili za bilo kakvo javno prikazivanje (komercijalno ili nekomercijalno);

-pokušati dekompilirati ili obrnuti inženjering bilo kojeg softvera sadržanog u materijalima ili uslugama koje nudi stranica Cargoradar.eu;

- vršiti radnje za uklanjanje znakova autorskih prava ili drugih obavijesti o intelektualnom vlasništvu materijala, dijela stranice; ili

- da prijenosite radove ili materijale sa stranice Cargoradar.eu na drugu osobu, kako bi se njihova prisutnost "zrcalila" na drugom poslužitelju.

Licenca koja vam je dana i pravo pristupa uslugama stranice Cargoradar.eu automatski se ukida ako prekršite bilo koju odredbu ovih op

ih uvjeta. Nakon raskida ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale u svom posjedu, bilo u elektroničkom ili tiskanom obliku.

6. Pla

ene i besplatne usluge na stranici Cargoradar.eu.

Kao što je na početku naglašeno, besplatne usluge na stranici Cargoradar.eu omogu

ene su svakom poslovnom korisniku, u svrhu proučavanja funkcionalnosti stranice u razdoblju od godinu dana. Ove besplatne usluge na stranici Cargoradar.eu trenutno se nazivaju "Osnovna usluga". Nakon isteka besplatnog razdoblja korisnik automatski prelazi na pla

ene usluge na stranici Cargoradar.eu za koje je potrebna godišnja pretplata.

Plaćene usluge trenutno se nazivaju "Premium usluge". Možete saznati više o sadržaju naših pla

enih usluga, ponuđenim popustima i opcijama politike oglašavanja na našoj web stranici Cargoradar.eu.

Molimo, imajte na umu da su pla

ene usluge jedina pretplata putem koje vam je dopušteno koristiti usluge u vezi s bilo kojom komercijalnom uporabom ili u bilo koju komercijalnu svrhu, uključuju

i javno prikazivanje (komercijalno ili nekomercijalno). Stoga, ako namjeravate koristiti usluge u komercijalne svrhe, morate se pretplatiti na naše pla

ene usluge, a licenca koja vam se daje u tu svrhu omogućuje Vam pravo korištenja usluge u komercijalne svrhe. Međutim, Licenca za poslovne usluge ne daje vam nikakva prava na preprodaju ili distribuciju bilo kojih podataka, informacija, uvjeta trgovine ili intelektualnog vlasništva dobivenih putem usluge web stranice Cargoradar.eu, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno u pisanom obliku.

Usluge uz pla

anje naknade sklapaju se na razdoblje pretplate. Razdoblje pretplate može biti na jedan (1), tri (3), šest (6) mjeseci jednokratno ili na dvanaest (12) mjeseci jednokratnim plaćanjem ili na razdoblje dogovoreno između strana. Sve pretplate (osobne i poslovne) automatski se produžuju za dodatno razdoblje pretplate sve dok vi ili Cargoradar.eu izričito ne prekinete pretplatu. Više informacija o opcijama i uvjetima pretplate potražite na stranici svog korisničkog računa na našoj web stranici.

Svaki korisnik ili Cargoradar.eu može raskinuti pretplatu u bilo kojem trenutku davanjem pismene obavijesti trideset (30) kalendarskih dana unaprijed. U tom slučaju, unaprijed pla

ena pretplata za dotično razdoblje ne

e biti vra

ena, ali 

ete imati pravo nastaviti koristiti usluge stranice Cargoradar.eu do kraja tog razdoblja.

Ako želite otkazati svoju pretplatu, to možete učiniti na stranici svog korisničkog računa na našoj web stranici. Ako Cargoradar.eu želi prekinuti vašu pretplatu, to će učinit putem obavijesti, koju će Vam uputiti na Vašu adresu e-pošte.

Određene kupnje (uključuju

i one koje se odnose na banner oglašavanje) na web-stranici ili u aplikaciji također se mogu izvršiti u obliku jednokratnog pla

anja za vremenski ograničen pristup određenim pla

enim uslugama, ograničenim na određenu verziju naših mobilnih aplikacija ili verziju web-stranice. Takve se kupnje obavljaju putem mobilne aplikacije ili web-stranice i slijede navedeni postupak pla

anja i relevantne posebne uvjete. Molimo, pročitajte više o kupnji oglasa u aplikaciji i/ili na stranici Cargoradar.eu i obratite pozornost na posebne uvjete licence u tom smislu.


 

7. Naknade i pla

anje.

Usluge uz naknadu mogu se kupiti na web stranici ili putem tzv. kupnje putem mobilne aplikacije. Osim u vezi s određenim kupnjama putem aplikacije kao što je gore opisano, Usluge uz naknadu se pla

aju kao mjesečna ili godišnja pretplata u skladu s cjenikom dostupnim na web stranici ili u mobilnoj aplikaciji. Naknadu možete platiti bilo kojim od ponuđenih načina pla

anja na web stranici Cargoradar.eu ili putem mobilne aplikacije. Ako uplata nije izvršena na datum dospije

a, Vaša pretplata na pla

enu uslugu bit 

e automatski i neodložno prekinuta.

Cargoradar.eu zadržava pravo promjene cijena plaćenih usluga, o čemu 

ete biti unaprijed obaviješteni putem e-pošte ili putem informacije, koja će biti objavljena na našoj web stranici. Promjene cijena za Plaćene usluge stupit 

e na snagu od sljede

eg razdoblja pretplate (za jedan (1), tri (3), šest (6) mjeseci jednokratno ili dvanaest (12) mjeseci - vidi gore), nakon obavijesti o promjeni cijene. Kao što je predviđeno zakonom, Vi prihva

ate novu cijenu nastavkom korištenja Plaćene usluge nakon što promjena cijene stupi na snagu. Ako se ne slažete s promjenama cijena, imate pravo odbiti promjenu prekidom korištenja Plaćene usluge prije nego što promjena cijene stupi na snagu. Stoga vas molimo da pažljivo pročitate svaku takvu obavijest o promjenama cijena.


 

8. Žigovi i prava intelektualnog vlasništva.

Vlasništvo i sva prava intelektualnog vlasništva u Uslugama ili bilo kojem sadržaju u Uslugama, uključuju

i, ali ne ograničavaju

i se na patente, prava dizajna, autorska prava, žigove, poslovne tajne i osobno znanje i iskustvo, bit 

e u vlasništvu i dodijeljeni od strane Cargoradar.eu kao vašeg davatelja licence i ništa u ovim Uvjetima ne

e se tumačiti kao prijenos bilo kojih takvih prava Vama s naše strane. Vi imate isključivo pravo na ograničenu licencu za Usluge koje se posebno pružaju pod ovim općim uvjetima.

Konkretno, žig Cargoradar.eu i svi žigovi koji se pojavljuju na Uslugama su u vlasništvu „Cargo radar“ doo i zašti

eni su važe

im zakonima. Korištenje ovih žigova na bilo koji način strogo je zabranjeno i može vas podvrgnuti građanskoj, kaznenoj i upravnoj odgovornosti.


 

9. Prikupljanje i prijenos podataka.

Svaki korisnik daje stranici Cargoradar.eu podatke o svojoj tvrtki. Stranica CargoRadar.eu ne održava izravne ugovorne odnose s pružateljima usluga GPS praćenja. Oni primaju e-poruku (ili izjavu o pristanku) od svog korisnika Prijevoznika, koji je korisnik na platformi CargoRadar.eu, u vezi s iskazanom željom da GPS pružatelj usluge dostavi podatke o njegovom prijevoznom sredstvu platformi CargoRadar.eu, kroz integraciju dviju stranica – odnosno CargoRadar.eu i stranice - API.

Prikupljanje i prijenos podataka od strane pružatelja usluga GPS praćenja na naš poslužitelj nudi se dobrovoljno i bez naknade od strane naših korisnika. Za CargoRadar.eu kao platformu iznimno je važno da podatke koje dobiva od pružatelja usluga GPS praćenja o lokaciji prijevoznog sredstva u stvarnom vremenu dostavlja samo registriranim korisnicima na platformi. I točnije:

- Špediteri mogu vidjeti lokaciju prijevoznika. Prijevoznici ne mogu vidjeti lokaciju drugih prijevoznika, a samo svoje prijevozne jedinice.

- Nakon integracije prijevoznih sredstava, preko GPS providera prijevoznika, automatski se pojavljuju na CargoRadar karti prema zadanim postavkama kao "vidljiva" svim pošiljateljima registriranim na platformi, a prijevoznici u svakom trenutku mogu prekinuti ili dodijeliti vidljivost svim ili njihovo odabrano prijevozno sredstvo svim ili njihovim odabranim špediterima.

- Prijevoznici imaju potpunu kontrolu nad izborom vidljivosti svog prijevoznog sredstva i sami odlučuju, kojim špediterima registriranim na platformi 

e je dati.

Platforma pruža tri razine vidljivosti, između kojih prijevoznici biraju i odlučuju dati vidljivost špediterima. Prijevoznici mogu u bilo kojem trenutku raskinuti ili dati vidljivost špediteru po vlastitom izboru.

Kontrolu preglednosti nad prijevoznim sredstvima određuju isključivo prijevoznici-vlasnici prijevoznih sredstava. Sve posljedice od davanja informacija ili vidljivosti njihovih vozila na lokacijskoj platformi su njihova odgovornost. 

CargoRadar.eu ima pravo koristiti sve podatke s lokacija prijevoznih sredstava u svrhu generiranja statističkih podataka i pretvaranja istih u korisne informacije za industriju (primjer – ako sustav pokaže gužvu kamiona na granici i formiranje redova, trebao bi mo

i dati približno vrijeme za prelazak kamiona preko granice; optimizacija ruta itd.)

Prijenos podataka k nama mora se vršiti u stvarnom vremenu. Strogo je zabranjeno slanje bilo kakvih odgođenih, modificiranih, manipuliranih ili izmišljenih podataka, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno u pisanom obliku, jer bi to dalo lažnu i pogrešnu sliku o trenutnim pozicijama određenog kamiona ili kombija.

CargoRadar.eu ne nudi opremu (GPS uređaje). Prijevoznici koji nemaju ugrađene GPS uređaje mogu kontaktirati pružatelje usluge GPS praćenja s kojima je platforma ve

integrirana i s njima sklopiti ugovor o GPS uslugama.


 

10. Neovlaštena uporaba bez smetnji.

Suglasni ste da neete koristiti niti pokušati koristiti protiv stranice Cargoradar.eu bilo koju metodu, uređaj, softver ili bazu podataka kako biste naštetili drugima ili ometali funkcioniranje Usluga, ili koristiti i/ili nadzirati bilo koje informacije u ili povezane s Uslugama, za bilo koju neovlaštenu svrhu. Konkretno, svaki korisnik, bio ovlašten ili neovlašten, suglasan je da nee (i nee dopustiti nijednom od svojih zaposlenika, agenata ili bilo kojoj treoj strani) učiniti bilo što od sljedeeg:

- koristiti usluge ili bilo koje podatke sadržane u njima ili pružati, povezivati ili na drugi način pružati bilo kakve informacije o uslugama koje su nezakonite, prijete

e, uvredljive, uznemiruju

e, krivotvorne, klevetničke, vulgarne, opscene ili nametljive u privatnost, pune mržnje, štetne za maloljetnike, rasne - etničke ili na drugi način nepoželjne;

– predstavljati se kao fizička ili pravna osoba ili na bilo koji drugi način lažno predstavljati svoj pravni status;

- manipulirati, krivotvoriti ili na drugi način mijenjati informacije ili identifikatore na način koji može sakriti ili prikriti podrijetlo bilo koje informacije;

- modificirati, obrnuti inženjering, obrnuti sklapanje, dekompilirati ili hakirati bilo koju softversku aplikaciju ili povezane alate ili pomone programe koje koriste Usluge;

- mijenjati ili brisati informacije koje niste Vi ustupili ili ometati rad Usluga, uključujui, ali ne ograničavaju

i se na, distribuciju neželjenih reklama ili poruka e-pošte ili širenje crva, virusa i slično;

- Također se slažete da neete dopustiti drugim korisnicima usluga pristup, pregled, preuzimanje ili emitiranje materijala za bilo kakvu upotrebu koju nismo odobrili.


 

11. Korisnički forum i chat.

Cargoradar.eu može dopustiti registriranim korisnicima da objavljuju široki spektra materijala na našoj web stranici, kao što su fotografije, diskusije i komentari o teretu ili Usluzi (u daljnjem tekstu "Materijal"). Objavljivanjem materijala na web-stranici slažete se da e materijal i vaše registrirano korisničko ime biti dostupni javnosti i drugim korisnicima.


 

Materijal ne može:

- sadržati informacije koje su zašti

ene autorskim pravom, zakonom o žigovima ili drugim pravima intelektualnog vlasništva bez izričitog pristanka nositelja prava;

- nuditi/prodavati na tržištu proizvod, uslugu ili tvrtku;

- identificirati konkretnu fizičku ili pravnu osobu bez izričitog pristanka te osobe (npr. imenom, adresom, slikom ili videom); ili

- biti uvredljivi, neugodni, uznemirujui, opsceni, pornografski, diskriminirajui ili na neki drugi način neprikladan ili nezakonit.

Odgovorni ste za bilo kakvu štetu koju Cargoradar.eu pretrpi kao posljedicu davanja materijala u suprotnosti s ovim op

im uvjetima.

Slažete se s našim pregledom sadržaja vašeg materijala i prihvaate da možemo ukloniti bilo koji materijal prema vlastitom nahođenju.

Svjesni ste i razumijete da su izjave i mišljenja predstavljeni u materijalu izjave i mišljenja drugih korisnika, a ne Cargoradar.eu. Cargoradar.eu ne podupire niti daje odobrenje takvim izjavama i mišljenjima za koje se sumnja da su lažna ili obmanjuju

a.

Dajete nam pravo da uređujemo, kopiramo, prikazujemo, objavljujemo i distribuiramo sve informacije ili materijale koje pružate u Uslugama.


 

12. Nepostojanje jamstava.

Usluge i sadržaj na stranici Cargoradar.eu pružaju se "kakve jesu" i "kao što je logički". Ne dajemo nikakva jamstva, izričita ili prešutna, te se ovime odričemo svih jamstava, uključuju

i, bez ograničenja, prešutna jamstva ili uvjete utrživosti, prikladnosti za određenu svrhu ili nekršenja intelektualnog vlasništva ili drugog kršenja prava. Nadalje, ne jamčimo niti dajemo bilo kakve izjave o točnosti, vjerojatnim rezultatima ili pouzdanosti upotrebe sadržaja dostupnog putem usluga web stranice Cargoradar.eu ili usluga tre

ih strana povezanih s takvim sadržajem ili na stranicama povezanim s Uslugama tre

ih osoba.

Ne jamčimo da 

e se stranice, usluge, značajke i sadržaji Usluga pružati bez prekida ili pogrešaka ili da 

e sve pogreške biti odmah ispravljene. Ne jamčimo da su Usluge ili poslužitelji putem kojih su dostupne korisnicima Cargoradar.eu bez virusa ili drugih štetnih komponenti, iako se trudimo to osigurati.

Usluge i sadržaj Cargoradar.eu mogu uključivati tehničke, tiskarske ili fotografske pogreške. Ne jamčimo da je bilo koji materijal na Uslugama točan, potpun ili aktualan. Možemo promijeniti materijale sadržane u Uslugama u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

Dane informacije o položaju i identitetu vozila potječu izravno iz vozila, a prenose se preko javnih radio frekvencija prema raspoloživim zemaljskim i svemirskim GPS postajama. Prikupljene i objavljene informacije mogu sadržavati pogreške zbog internih ograničenja radijskih komunikacija (npr. ograničena pokrivenost, smetnje, prigušenje, posebni vremenski uvjeti itd.), zbog pogrešne konfiguracije uređaja u dotičnom vozilu, zbog nemara podataka, postavljenih od strane vozača, zbog pogrešnog položaja dobivenog od GPS-a vozila (kamiona, kombija) i zbog drugih čimbenika koji su izvan kontrole Cargoradar.eu. Podaci se pružaju samo u informativne svrhe i nisu ni na koji način povezani sa sigurnoš

u navigacije.

Stoga ne možemo pružiti nikakvo jamstvo i nismo odgovorni za ispravnost, valjanost, potpunost i točnost ovih objavljenih informacija, niti za prikladnost njihove uporabe u druge svrhe osim u informativne svrhe.


 

13. Isključenje odgovornosti.

Osim ako nije uzrokovano našim velikim nemarom ili namjerom, ni u kojem slučaju ne

emo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, bilo izravnu ili neizravnu (uključuju

i, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, ili zbog prekida poslovanja) koja proizlazi iz Usluga ili korištenje ili nemogu

nost korištenja sadržaja Usluga, čak i ako smo bili obaviješteni o mogu

nosti takve štete.

Ne možemo jamčiti sigurnost bilo kakvog prijenosa informacija, uključuju

i GPS podatke, koji se vrši putem Usluga. Ne preuzimamo odgovornost za informacije sadržane u Uslugama. Usluge mogu sadržavati poveznice na web stranice tre

ih strana koje nisu pod našom kontrolom. Nismo odgovorni za sadržaj web-stranice tre

ih strana povezanih s Uslugama i ne podržavamo ih. Izričito se odričemo odgovornosti za bilo kakve izjave dane ili implicirane u vezi s proizvodima, publikacijama ili stranicama koje nisu u našem vlasništvu.


 

14. Promjene usluga.

Prihva

ate i slažete se da ništa u ovim uvjetima i odredbama ne predstavlja obvezu s naše strane pružanja Usluga onakvima kakve jesu ili u skladu s bilo kojim specifikacijama. Možemo, prema vlastitom i apsolutnom nahođenju, s vremena na vrijeme dodavati, brisati, modificirati ili mijenjati oblik i značajke Usluga.

Nadalje, potvrđujete da se od nas može tražiti da promijenimo, modificiramo ili smanjimo opseg Usluga zbog obveznog zakona ili odluka nadležnih državnih tijela. Ako se takvo ograničenje primijeni na uslugu na način koji može utjecati na Plaćene usluge ili ih narušiti, Cargoradar.eu ne e biti odgovoran i ne e biti obvezan vratiti, u cijelosti ili djelomično, bilo koja plaanja koja ste izvršili za bilo koje Plaćene usluge.


 

15. Mjerodavno pravo i sporovi.

Sva tužbe, koje se odnose na Usluge bit e regulirane zakonima Republike Bugarske, bez obzira na međunarodne odredbe o sukobu prava.

Svi sporovi koji proizlaze iz ili su u vezi s ovim Ugovorom konačno e se riješavati od strane Gradskog suda u Sofiji.