Naša misija

Misija CargoRadara je da osigura transparentnost i brzinu u logističkom sektoru olakšavanjem procesa i komunikacije između špeditera i prijevoznika. To će dati uvid u cijeli proces opskrbnog lanca.

 • user icon Besplatna registracija
 • globus icon Cijeli svijet
 • community icon Jednostavna komunikacija
benefit image

Prednosti za špeditera

 • Brzi odgovor nakon upita klijenta i davanja ponude
 • Brz pronalazak kamiona koji je najbliži adresi utovara
 • Sljedivost cijelog transportnog procesa u stvarnom vremenu - od početka do kraja
 • Pravovremeni status prijevoza do klijentaza kretanje tereta u stvarnom vremenu te planiranje utovara i isporuke

Beneficije za prijevoznike

 • Primite više narudžbi pružanjem lokacije vozila na karti u stvarnom vremenu
 • Smanjenje praznih kilometara lociranjem tereta u blizini vozila
 • Omogućavanjem pristupa vidljivosti špediterima, telefonski pozivi za traženje statusa konkretne pošiljke smanjeni su do 80%
 • Smanjite vrijemena čekanja, planiranjem mjesta za utovar/istovar putem praćenja kamiona u stvarnom vremenu
 • Štetne emisije CO2 - Smanjenjem praznih kilometara smanjuju se i štetne emisije vozila
benefit image

Transparentnost u logističkom procesu

Pratite kretanje svog tereta i vozila u stvarnom vremenu.

Besplatna registracija "