Naše poslání

Poslání společnosti CargoRadar je zajistit transparentnost a rychlost v oblasti logistiky a to usnadněním procesů komunikace mezi přepravci a speditéry. To určitě zajistí lepší viditelnost celkového procesu v dodavatelském řetězci.

 • user icon Registrace zdarma
 • globus icon Celý svět
 • community icon Snadná komunikace
benefit image

Výhody pro speditéra

 • Rychlá reakce po dotazu zákazníka a předložení nabídky
 • Rychle vyhledávání nejbližšího kamionu u adresy nakládky
 • Sledovatelnost celkového dopravního procesu v reálném čase - od začátku až do konce
 • Aktuální status dopravy k zákazníkovi pro pohyb nakládky v reálném čase a plánování při nakládání a dodávce

Výhody pro přepravce

 • Obdržení více objednávek uvedením lokace dopravních prostředků v reálném čase na mapě
 • Snížení ujetých kilometrů bez nákladu pomocí vyhledávání nákladů blízko dopravního prostředku
 • Zpřístupněním viditelnosti speditérů se snižují až 80% telefonních hovorů za účelem zjištění statusu dopravy
 • Snížení doby na čekání, plánováním slotů nakládání/vykládání prostřednictvím sledování kamionu v reálném čase
 • Škodlivé emise СО2 – Snížení kilometrů bez nákladu vede k snížení škodlivých emisí dopravního prostředku
benefit image

Transparentnost dopravního procesu

Sledujte v reálném čase pohyb svých nákladů a dopravních prostředků.

Registrace zdarma "