Pro Přepravce

Účet přepravce - má přístup jen ke svým vlastním vozům. Přepravce může vidět seznam všech registrovaných přepravců a jejích účtů:

 • Název společnosti a kontaktní údaje
 • Dopravní burze, ve kterých přepravce má registraci
 • Dopravní burze, ve kterých přepravce má registraci
 • Styky se zákazníky
 • Nabízené služby - skladování, nakládka atd.
Registrace zdarma

Úrovně přístupu Viditelnosti

Přepravce má úplnou kontrolu nad úrovněmi viditelnosti, které by chtěl poskytnout registrovaným speditérům na CargoRadar.eu.

Levels of Visibility image

Plný Plný do tohoto sloupce můžete dát všechny přepravní společnosti, kterým chcete poskytnout přístup k úplné viditelnosti

Levels of Visibility image

Omezený tento seznam zahrnuje všechny registrované přepravní společnosti

Levels of Visibility image

Bez přístupu Do tohoto sloupce můžete dát přepravní společností, které NEVIDÍ dopravní prostředky přepravce na mapě.

Visibility Management image
Poznámka: Potom, co dáte Vámi vybrané speditéry do sloupce PREFEROVANÉ, tito speditéři dostanou žádost o připojení ke svému sloupci PREFEROVANÉ.
list of profiles advantages image

Výhody

Jenom pro speditéry, které jsou ve vašem sloupci PREFEROVANÉ

 • Sledování dopravního prostředku (autobusu/kamionu)
 • Sledování dopravního prostředku (autobusu/kamionu)
 • Příští trasa (je-li uvedena)
 • Google Street View
 • Sdílení viditelnosti se zákazníkem speditéra
 • Číslo dopravního prostředku
 • Aktuální rychlost
important icon Důležité: Potom, co speditér přidělí dopravu, ten má právo požádat přepravce, aby skryl viditelnost dopravního prostředku na mapě, jelikož jenom speditér, kdo přidělil dopravu, má přístup ke kamionu. Pro všechny jiné registrované speditéry na platformě se tento dopravní prostředek stává neviditelným na mapě.

Viditelnost kamionu

Každý kamion může být kdykoliv viditelný nebo neviditelný dle vlastního uvážení přepravce:

Truck visibility navigation image

Příklad:

Když přepravce příjme objednávku o nakládku od speditéra, ten má možnost skrýt viditelnost kamionu ze všech speditérů, včetně těch ve sloupci "ZNÁMÉ". Přepravce má však právo poskytnout přístup jenom speditérovi, jehož náklad přepravuje a to v určitém časovém intervalu.

How it works
How it works

Potom, co náklad bude dodán, kamion se znovu může označit jako viditelný tak, aby další speditéři mohli kontaktovat přepravce za účelem přidělení nového nákladu. Přepravce má možnost vidět který speditér klikl na jeho kamion a má možnost prohlédnout jeho účet a kontakty.

Trasy

Pro každý kamion může být označena budoucí trasa, kterou projede. Tato opce umožňuje speditérům najít kamion, který bude připraven k nakládce ještě před stanoveným termínem.

 • Bod A - je určen na základě adresy nakládky, kterou zadáte
 • Bod В - Kliknutím na některý z kamionu na mapě se tento kamion stává bodem В

Pomocí tlačítka "Navigace" může být vypočtena vzdálenost nejbližšího kamionu k adrese nakládky.

Objekty na mapě - každý přepravce může označit svůj vlastní objekt na mapě, například sklad, servisní centrum atd.

Navigation image

Tlačítko "Nastavení"

Tyto objekty na mapě mohou být zobrazeny pomocí tlačítka Nastavení:

Navigation image