Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CARGORADAR.EU
 

Podmínky.

„Cargo radar“ Ltd. (dále jen „Cargoradar.eu“, „my“, „nás“ nebo „naše“), Identifikační číslo: 206550946, se sídlem a adresou řízení, město Sofia, PSČ 1528, třída “Nedelcho Bonchev“ č. 41, 3. poschodí, nabízí sledování Dopravních prostředků (mikrobusů a kamionů), provádějících činnost a specializovaných v odvětví logistiky,   v reálném čase, na území Evropy, přičemž sledování je dostupné prostřednictvím naších webových stránek, teď www.CargoRadar.eu.
– služba, dostupná prostřednictvím naších webových stránekwww.cargoradar.eu („Webové stránky“), naších mobilních aplikací, API, Placených služeb nebo dalších informací, poskytovaných jako součástí služeb společnosti CargoRadar.eu (spolu jen „Služby“).
Tyto Všeobecné podmínky („Podmínky“) stanoví právně závazné podmínky, upravující jakékoli použití Služeb (tak, jak jsou definovány níže), poskytovaných společností Cargoradar.eu. Použitím Služeb potvrzujete, že pochopíte a souhlasíte s těmito Podmínkami, které zahrnují i naše Zásady ochrany osobních údajů. Jakékoli použití Služby je předmětem těchto Podmínek. „Cargo radar“ Ltd. si vyhrazuje právo pravidelně aktualizovat tyto všeobecné podmínky. Pokračující a nepřetržité užívání z Vaší strany služeb, které jsou předmětem těchto všeobecných podmínkách, po případném zveřejňování jejích uprav nebo změn, představuje konkludentní jednání, potvrzující Váš souhlas s přijetím a vázáním s těmito aktualizacemi.
Před použitím služeb na webových stránkách CargoRadar.eu.si prosím přečtěte pozorně tyto všeobecné podmínky. Nebudete-li s těmito všeobecnými podmínky souhlasit, máte právo využívat služby, poskytované webovými stránkami výhradně k informačním účelům - t. j. za účelem prozkoumání webových stránek.

2. Proces registrace.
Registrovaní uživatelé služeb, poskytovaných prostřednictvím webových stránek Cargoradar.eu, mají právo používat určité dodatečné služby a funkce a mají přístup k dodatečným údajům (tak, jak je vysvětleno níže ve všeobecných podmínkách). Kromě toho registrace je předpokladem k použití jakékoli z naších placeních služeb (tak, jak jsou definovány níže).
Během registrace budete požádáni o poskytnutí své emailové adresy a hesla. Alternativně můžete použít určité služby třetích stran, například sociální sítě Facebook nebo Google. Uděláte-li registraci za účelem zaplatit předplatné za některé z naších placených služeb, musíte uvést také své jméno, příjmení a zemi trvalého pobytu. Uděláte-li registraci pro Business Services (tak, jak je definováno níže), kromě dalších údajů musíte uvést taky název společnosti, adresa sídla a identifikační číslo dle zákona o dani z přidané hodnoty (DIČ). Vy nesete odpovědnost za poskytování přesných a pravdivých informací při registraci a my nejsme odpovědní za případné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí v těchto informacích nebo v službách, vyplývajících z Vámi poskytnutých údajů. Když se stanete registrovaným uživatelem naších Služeb, budete pozván vyslovit svůj souhlas se zpracování Vaších osobních údajů z naší strany v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.
Jste-li fyzická osoba, i když je Vám více než 18 let, nebudete mít možnost zaregistrovat účet pro služby, nabízené a poskytované webovými stránkami Cargoradar.eu jakožto fyzická osoba, jelikož se tyto služby týkají hypotézy „business to business“. Jedinou možnost zaregistrovat účet je ta, když uvedete, že zastupujete určitou právnickou osobu.
Po ukončení procesu registrace na Vámi uvedené emailové adrese bude zaslán potvrzující email, obsahující Vámi vybrané informace.
Podnikatelský účet, který jste registrovali, může být automaticky zrušen, porušíte-li některé z omezení, která Vám ukládají webové stránky CargoRadar.eu.
Při registraci jako přepravce (tato možnost není platná pro speditéry) kromě dalších údajů, musíte uvést taky který GPS poskytovatel využívá Vaše přepravní společnost. Poskytovatele můžete vybrat z příslušné rozbalovací nabídky.
Neexistuje-li tento GPS poskytovatel v seznamu předem integrovaných poskytovatelů v platformě CargoRadar.eu, uživatel (přepravce) může požádat platformu o to, aby jeho GPS poskytovatel byl přidán a integrován.

3. Ochrana uživatelského účtu.
Každý uživatel je osobně a výlučně odpovědný za veškerá jednání a transakce, provedené z jeho podnikatelského účtu. Nesete odpovědnost za zachování mlčenlivosti ohledně svého hesla a musíte si být jisti, že se odhlásíte správně na konci každé použití systému. Souhlasíte s tím, že musíte neprodleně uvědomit Cargoradar.eu, máte-li podezření o neautorizovaném použití Vašeho účtu nebo o přístupem k Vašemu heslu nebo účtu.
Chcete-li svůj účet deaktivovat, prosím, kontaktujte nás na emailové adrese it@cargoradar.eu.

4. Služby třetích stran.
Služby jsou integrovány pomocí určitých aplikací, webových stránek a služeb třetích stran („služby třetích stran GPS poskytovatelů“), aby Vám poskytly obsah, výrobky a/nebo služby. Tyto služby třetích stran se mohou řídit svými vlastními pravidly a podmínkami pro použití nebo zásadami ochrany osobních údajů, přičemž použití těchto služeb třetích stran z Vaší strany se bude řídit a bude předmětem těchto podmínek a zásad ochrany osobních údajů. Vy pochopíte a souhlasíte s tím, že  Cargoradar.eu neschvaluje a nenese odpovědnost za případná jednání, vlastnosti nebo obsahu jakýchkoli služeb třetích stran nebo za každou transakci (obchod), kterou můžete uzavřít s poskytovatelem takových služeb třetích stran.

5. Licence
V případě, že dodržujete tyto všeobecné podmínky, my Vám dáváme nevýlučné, nepřevoditelné právo na přístup a používání služeb na webových stránek Cargoradar.eu. Není-li v těchto všeobecných podmínkách stanoveno jinak, toto právo se poskytuje pouze pro Vaše osobní obchodní použití. Dáváme Vám i povolení k dočasnému výzkumu služeb, poskytovaných společností Cargoradar.eu . Toto povolení e výhradně pro osobní, nekomerční použití. Toto je udělení licenci, nikoli převod vlastnictví a na základě této licence nemáte právo:
- měnit nebo kopírovat materiály z webových stránek Cargoradar.eu;
- využívat takové materiály pro jakékoli obchodní účely nebo za účelem jejích zveřejňování (obchodní nebo neobchodní);
-pokoušet se rozkládat (dekompilovat) nebo uplatňovat postupy reverzního inženýrství ohledně každého softwaru, obsahujícího se v materiálech nebo službách, poskytovaných webových stránkách Cargoradar.eu;
-provádět činnosti za účelem odstraňování značek, týkajících se autorských práv nebo uvádění duševního vlastnictví materiálů, které jsou součástí těchto webových stránek; nebo
- převádět autorská díla nebo materiály z webových stránek Cargoradar.eu jiné osobě za účelem jejích  „zrcadlové“ přítomnosti na jiném serveru.
Vámi udělená licence a právo na přístup k službám, poskytovaným na webových stránkách Cargoradar.eu , se automaticky ruší v případě porušení jakéhokoli ustanovení těchto všeobecných podmínek. V případě zrušení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které máte k dispozici, bez ohledu na to, zda jsou v elektronické nebo tištěné podobě.

6. Placené a bezplatné  služby na webových stránkách Cargoradar.eu.
Jak už bylo uvedeno na začátku, bezplatné služby na webových stránkách  Cargoradar.eu jsou poskytovány každému podnikatelskému uživateli, za účelem průzkumu funkcí webových stránek, po dobu jednoho roku. Tyto bezplatné služby  na webových stránkách Cargoradar.eu se v současné době nazývají ​​"Základní služba". Po uplynutí bezplatné lhůty uživatel automaticky přejde na placené služby na webových stránkách Cargoradar.eu, které vyžadují předplatné na ročním základě.
V současné době se Placené služby nazývají ​​"Premium služby". Více o obsahu naších placených služeb, o nabízených slevách a možnostech, týkajících se reklamy, se můžete dozvědět na našich webových stránkách  Cargoradar.eu.
Dovolujeme si vás upozornit, že placené služby jsou jediné předplatné, jejichž prostřednictvím máte právo použít služby v souvislosti s jakýmkoli obchodním použitím nebo za jakýmkoli obchodním účelem, včetně zveřejňování (obchodní nebo neobchodní). Z výše uvedeného vyplývá, že pokud hodláte využívat naše služby s obchodním účelem, je nutno zaplatit předplatné za naše placené služby, přičemž licence, udělená v tomto směru, Vás opravňuje k použití službu pro obchodní účely. Licence pro podnikatelské služby však Vám neuděluje právo dále prodávat nebo zveřejňovat jakékoli údaje, informace, obchodní podmínky nebo duševní vlastnictví, získané prostřednictvím služby na webových stránkách Cargoradar.eu, není-li dohodnuto jinak v písemné podobě.
Placené služby se uzavírají po dobu jejich předplatného. Doba předplatného je možno stanovit v délce jednoho (1) měsíce, třech (3), šesti (6) měsíců najednou nebo v délce dvanácti (12) měsíců najednou nebo po dobu, dohodnutou mezi smluvními stranami. Veškeré předplatné (osobní nebo podnikatelské) se automaticky prodlouží za další dohodnutou dobu předplatného najednou, až do doby, když vy nebo Cargoradar.eu výslovně zrušíte předplatné. Další informace, týkající se možností a podmínek Vašeho předplatného, naleznete na stránce svého účtu na našich webových stránek.
Každý uživatel nebo Cargoradar.eu je oprávněn kdykoli zrušit předplatné, přičemž výpovědní lhůta v písemné podobě, je třicet (30) kalendářních dnů. V tomto případě se už zaplacená částka předplatného za příslušné období nevrátí zpět, ale budete mít právo pokračovat v používání zaplacených služeb na webových stránkách Cargoradar.eu až do konce tohoto období.
Chcete-li zrušit své předplatné, můžete použít stránku svého účtu na naších webových stránkách, abyste to udělali. Chce-li Cargoradar.eu zrušit Váše předplatné, udělá to prostřednictvím emailu.
Některé nákupy (včetně těch, týkajících se bannerové reklamy) na webových stránkách nebo v aplikaci je možno uskutečnit i prostřednictvím jednorázové platby za časově neomezený přístup k určitým placeným službám, omezený až do konkrétní verze naších mobilních aplikaci nebo verze webových stránek. Takové nákupy lze uskutečnit z mobilní aplikace nebo z webových stránkách, přičemž je nutno postupovat podle uvedeného procesu platby a příslušných zvláštních podmínek. Přečtěte prosím další informace o nákupech reklamy v aplikaci a/nebo na webových stránkách Cargoradar.eu a dávejte pozor na specifické licenční podmínky v tomto smyslu.

7. Poplatky a platba
Placené služby lze zakoupit na webových stránkách nebo prostřednictvím tak zvaných nákupů v mobilní aplikaci. Kromě ve vztahu k určitým nákupům v aplikaci, jak bylo uvedené výše, Placené služby je nutno zaplatit jako měsíční nebo roční předplatný poplatek v souvislosti s ceníkem, dostupným na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci. Zaplacení poplatku můžete uskutečnit prostřednictvím jakýchkoli platebních způsobů, námi nabízených na webových stránkách Cargoradar.eu nebo v mobilní aplikaci. Pokud nějaká platba nebude provedena v den splatnosti, Vaše předplatné za placenou službu budou automaticky a neprodleně zrušeny.
Cargoradar.eu si vyhrazuje právo měnit ceny Placeních služeb, přičemž budete o tom předem uvědoměni emailem nebo informacemi, zveřejněnými na našich webových stránkách. Změny cen Placených služeb vstoupí v platnost z následujícího předplatného období (v délce jednoho (1) měsíce, třech (3), šesti (6) měsíců najednou nebo v délce dvanácti (12) měsíců najednou, vz., výše) po uvědomění o změně ceny. Jak je stanoveno zákonem, Vy přijímáte novou cenu tím, že pokračujete v používání Placených služeb po vstoupení v platnost změny ceny. Nesouhlasíte-li se změnami ceny, máte právo odmítnout změnu zrušením Placených služeb před vstoupením v platnost změny ceny. Vzhledem k výše uvedenému, ujistěte se prosím, že čtěte pečlivě každé podobné uvědomění o změnách cen.

8. Obchodní značky a práva duševního vlastnictví.
Vlastnictví a všechna práva duševního vlastnictví, týkající se Služeb nebo jakéhokoli obsahu v Službách, včetně avšak nejen patentů, práva týkající se průmyslových vzorů, autorských práv, obchodních značek, obchodního tajemství a vlastního know how, budou ve vlastnictví a poskytované  Cargoradar.eu jakožto Vaším poskytovatelem licence a žádná část těchto Podmínek nebude vykládána jako práva, která my Vám převádíme. Vy máte jenom právo na omezenou licenci na Služby, které jsou Vám speciálně poskytovány na základě těchto všeobecných podmínek.
Konkrétněji, obchodní značka Cargoradar.eu a všechny obchodní značky, které se objevují v Službách, jsou ve vlastnictví „Cargo radar“ Ltd. a jsou chráněny příslušnými zákony. Využití těchto obchodních značek jakýmkoli způsobem je přísně zakázáno a může vést ke vzniku Vaší občanské, trestní a správní soudní odpovědnosti.

9. Shromažďování a předávání údajů.
Každý uživatel poskytuje webovým stránkám Cargoradar.eu údaje své společnosti. Webové stránky CargoRadar.eu  neudržují smluvní vztahy s GPS provozovateli. Tito provozovatelé přijímají email (nebo potvrzení o souhlasu) od svého zákazníka Přepravce, který je zákazníkem v platformě CargoRadar.eu, přičemž tento email se týká vyjádřené vůle provozovatele, aby údaje jeho konkrétních dopravních prostředků byly poskytnuty GPS provozovatelem platformě CargoRadar.eu prostřednictvím spojení mezi oběma webovými stránkami - webová stránka CargoRadar.eu a webová stránka API. 
Shromažďování údajů GPS provozovateli a jejích předávání k našemu serveru se nabízí uživateli dobrovolně a bez kompenzace. Pro CargoRadar.eu jakožto platforma je velmi důležité, aby informace, které dostávají od GPS provozovatelů ohledně lokace dopravních prostředků v reálném čase, byly poskytovány pouze registrovaným uživatelům v platformě. Jako upřesnění:
- Speditéři vidí lokaci přepravců. Přepravci nevidí lokaci jiných přepravců, pouze lokaci svých dopravních jednotek.

- Jakmile jsou vozidla integrována prostřednictvím poskytovatele GPS dopravců, automaticky se zobrazí na mapě CargoRadar jako "viditelná" pro všechny odesílatele registrované na platformě a dopravci mohou kdykoli ukončit nebo povolit viditelnost všech nebo vybraných vozidel pro všechny nebo vybrané odesílatele.
- Přepravci mají plnou kontrolu nad výběrem viditelnosti svých dopravních prostředků a sami rozhodují kterým speditérům, registrovaným v platformě, jí poskytnou.
Platforma nabízí tři úrovně viditelnosti, ze kterých vybírají a rozhodují poskytnout viditelnost speditérům.  Přepravci mohou kdykoli zrušit nebo poskytnout viditelnost jím vybranému speditérovi.
Kontrola viditelnosti nad dopravními prostředky je řízena pouze přepravci, kteří jsou vlastníci dopravních prostředků.  Jakékoli důsledky poskytnutých informací nebo viditelnosti v platformě, týkající se lokace jejích dopravních prostředků, jsou jejích odpovědnost.
CargoRadar.eu má právo využívat veškeré údaje z lokací dopravních prostředků za účelem shromažďování statistických údajů a jejích transformace do užitečných informací o průmyslu (například - pokud je v systému vidět nahromadění kamionu na některé hranici a tvoření front, by měl být odhadován přibližný čas přejezdu kamionu přes hranici; optimalizace trasy atd.)
Předávání údajů k nám se musí uskutečňovat v reálném čase. Je přísné zakázáno zasílání jakýchkoli zpožděných nebo modifikovaných nebo nějakým způsobem manipulovaných nebo falešných údajů, není-li dohodnuto jinak v písemné podobě, jelikož to by poskytlo nesprávný nebo zaváděcí obraz ohledně aktuálních lokací konkrétního kamionu nebo mikrobusu.
CargoRadar.eu  neposkytuje vybavení (GPS zařízení). Přepravci, kteří nemají nainstalovaná GPS zařízení, mohou kontaktovat GPS provozovatele, kteří jsou už integrovány do platformy, a uzavřít s nimi smlouvu o GPS službách.

10. Neautorizované vyžívání bez zásahu.
Vy výslovně souhlasíte s tím, že nebudete využívat nebo pokoušet se využívat proti webovým stránkám Cargoradar.eu jakýkoli software, zařízení nebo data báze za účelem poškození jiným osobám nebo s úmyslem zabránit provozování Služeb a nebudete využívat a/nebo sledovat jakékoli informace ve vztahu k Službám nebo v souvislosti se Službami, pro jakékoli neautorizované účely. Konkrétněji, každý uživatel, bez ohledu na to zda je zplnomocněný nebo není zplnomocněný, souhlasí s tím, že nebude (a nedovolí nikomu ze svých zaměstnanců, agentů a každé jiné třetí strany) dělat něco z níže uvedeného, a to:
-využívat Služby nebo jakékoli údaje, které jsou v nich obsažené, poskytovat, spojovat nebo jiným způsobem poskytovat jakékoli informace o Službách, které jsou v rozporu se zákonem, ohrožující, urážlivé, obtěžující, citlivé, pomlouvačné, vulgární, neslušné nebo představují zásah do soukromí, které jsou nenávistné, škodlivé pro nezletilé osoby, nepřijatelné z rasových, etnických nebo dalších důvodů;
- vydávat se za fyzickou nebo právnickou osobu nebo jiným způsobem vyvolávat mylnou představu o svém právním postavení;
 -manipulovat, padělat nebo měnit jinak informace nebo identifikátory způsobem, který by mohl skrýt nebo přikrýt původ jakékoli informací;
- modifikovat, uplatňovat postupy reverzního inženýrství, zpětné montáže, rozkládat (dekompilovat) nebo pronikat do počítače a zasahovat do softwarových aplikací nebo s ním spojenými nástroji nebo pomocnými programy, využívanými Službami, 
-měnit nebo mazat informace, které nejsou poskytnuty Vámi, nebo bránit fungování Služeb, včetně avšak nejen prostřednictvím zasílání nebo šíření nevyžádaných reklamních nebo emailových zpráv nebo šíření počítačových červů, virů nebo dalších podobných;
 - Navíc souhlasíte s tím, že nebudete umožňovat jiným uživatelům Služeb zasahovat, prohlížet, stahovat nebo reprodukovat materiál pro jakékoli použití, které není dovoleno námi.

11. Uživatelské fórum a chat.
Cargoradar.eu může povolit registrovaným uživatelům zveřejňovat širokou škálu materiálů na našich webových stránkách, jako jsou například fotografie, diskuze a komentáře, týkající se nákladu nebo Služby (dále jen „Materiál“). Zveřejňováním Materiálu na webových stránkách vy souhlasíte s tím, že tento materiál a Vaše registrované uživatelské jméno budou zpřístupněny veřejnosti a dalším uživatelům.

   Materiál nesmí:
-obsahovat informace, které jsou chráněny autorským právem, zákonem o obchodních značkách nebo dalšími právy duševního vlastnictví, bez výslovného souhlasu vlastníka těchto práv;
- nabízet/prodávat na trhu výrobek, službu nebo společnost
- identifikovat určitou fyzickou nebo právnickou osobu bez výslovného souhlasu této osoby (například podle jména, adresy, obrázku nebo videa); nebo
- být urážlivý, znepokojivý, obtěžující, neslušný, pornografický, diskriminační nebo jiným způsobem nevhodný nebo v rozporu se zákonem.
Vy nesete odpovědnost ze všechny škody, způsobené Cargoradar.eu v důsledku poskytování materiálu, porušujícího tyto všeobecné podmínky.
Navíc souhlasíte s tím, že máme právo Váš materiál prohlédnout a potvrzujete, že můžeme z něho odstranit jakýkoli obsah dle našeho uvážení.
Jste si plně vědom a pochopíte, že vyjádření a názory, uvedené v materiálu, jsou vyjádření a názory jiných uživatelů, nikoli Cargoradar.eu. Cargoradar.eu nepodporuje a neschvaluje vyjádření a názory, o kterých jsou pochybnosti, že jsou nesprávné nebo zavádějící.
Vy nás opravňujete dělat změny, upravovat, kopírovat, ukazovat, zveřejňovat a šířit jakékoli informace nebo materiál, Vámi poskytnuté v Službách.

12. Absence záruk.
Služby a obsah na webových stránkách Cargoradar.eu  jsou poskytovány "takové, jaké jsou" a "tak, jak je logicky". My nedáváme žádnou záruku, a to výslovnou nebo implikovanou, a tímto projevem vůle odstoupíme od jakékoli záruky, včetně a bez omezení implicitních záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, způsobilosti pro dosažení konkrétní cíle nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Kromě toho nedáváme záruku a neděláme žádně vyjádření ohledně včasnosti, přesnosti, případných výsledků nebo spolehlivosti využívání obsahu, dostupného prostřednictvím Služeb na webových stránkách Cargoradar.eu nebo služeb třetích osob, spojených s tímto obsahem nebo na webových stránkách, spojených se Službami třetích osob.
Nedáváme žádnou záruku, že webové stránky, služby, funkce a obsah Služeb budou poskytovány bez přerušení nebo chyb a že případné chyby budou neprodleně odstraňovány. Neručíme za to, že Služby nebo servery, jejíchž prostřednictvím se tyto Služby stávají přístupné pro uživatele Cargoradar.eu, neobsahují počítačové víry nebo jiné škodlivé součástí, i když vynakládáme veškeré úsilí, abychom toto zajistili.
Služby a obsah Cargoradar.eu mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Neručíme za to, že nějaký z materiálu ve Službách je přesný, plný nebo aktuální. Máme právo dělat změny materiálů, obsahujících se ve Službách, a to kdykoli bez výpovědi.
Poskytnuté informace o lokaci a totožnost dopravního prostředku pochází přímo z tohoto dopravního prostředku, přičemž se tyto informace předávají prostřednictvím veřejných rádiových frekvencí prostřednictvím existujících pozemních a kosmických GPS stancí. Shromážděné e zveřejněné informace mohou obsahovat chyby v důsledku vnitřních omezení radiokomunikací (například omezené krytí, rušení, tlumení, zvláštní povětrnostní podmínky atd.), v důsledku chybné konfigurace zařízení na palubě příslušného dopravního prostředku, z důvodu nedbalosti nebo nesprávnosti údajů, zadaných řidičem, v důsledku chybné lokace, přijaté z GPS zařízení dopravního prostředku (kamionu, mikrobusu) nebo z důvodu dalších okolností, které jsou mimo kontroly Cargoradar.eu. Údaje jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou žádným způsobem spojené s bezpečností navigace.
Z výše uvedeného vyplývá, že nemůžeme poskytnout žádný druh záruky a nejsme odpovědní za správnost, platnost, úplnost a přesnost takto zveřejňovaných informaci, ani za vhodnost využití těchto informací pro účely, které jsou jiné, než pouze informační.

13. Vyloučení odpovědnosti.
Pokud nebyly způsobeny v důsledku naší hrubé nedbalosti nebo úmyslu, v žádném případě nejsme odpovědní za jakékoli ztráty nebo škody - přímé nebo nepřímé (včetně a bez omezení škod z ušlého zisku, nebo škod v důsledku přerušení činnosti), vyplývající ze Služeb nebo využití nebo nemožnosti využití obsahu Služeb a to i v případě, že jsme byli předem informováni ohledně možnosti způsobení takových škod.
Nemůžeme zajistit bezpečnost jakéhokoli transferu informací, včetně GPS informací, shromážděných prostřednictvím Služeb. Neneseme žádnou odpovědnost za informace, obsahující se v Službách. Služby mohou obsahovat odkazy k webovým stránkám třetích stran, které nejsou pod naší kontrolou.  Nenesme odpovědnost a neschvalujeme obsah webových stránek třetích stran, které jsou spojeny se Službami.  Výslovně se vzdáváme odpovědnosti za všechna vyjádření, která byla učiněná nebo která lze předpokládat v souvislosti s výrobky, publikacemi nebo webovými stránkami, které nejsou v našem vlastnictví.

14. Změny Služeb.
Vy potvrzujete a souhlasíte s tím, že žádný obsah nebo část obsahu těchto všeobecných podmínek nepředstavuje závazek z naší strany o poskytování Služeb v jejích současné podobě nebo podle jakýchkoli specifikací. Máme právo občas, dle vlastního uvážení a na základě posuzování absolutních důvodů, doplňovat, mazat, modifikovat nebo měnit podobu a vlastnosti nabízených Služeb.
Kromě toho potvrzujete, že můžeme být povinni měnit, modifikovat nebo snižovat rozsah nabízených Služeb v souvislosti s platným zákonem nebo přijatými rozhodnutími příslušných vládních orgánů. Pokud se takové omezení týká Služby, a to způsobem, který by mohl mít vliv na Placené služby nebo poškodit Placené služby, Cargoradar.eu nenese odpovědnost a není povinen hradit částečně nebo v plné výši jakékoli Vám uskutečněné platby za jakékoli Placené služby.

15. Rozhodné právo a spory
Všechny nároky vzniklé v souvislosti se Službami se řídí platnou legislativou Bulharské republiky, bez ohledu na mezinárodní kolizní normy.
Všechny spory vzniklé nebo v souvislosti s touto dohodou budou projednávány a konečně řízeny Městským soudem v Sofii.