Bendrosios sąlygos

Bendrosios sąlygos
 

Sąlygos.

„Cargo radar“ Ltd. (toliau vadinami „Cargoradar.eu“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“), įmonės kodas:  206550946, valdybos adresas: Bulgarija, Sofija, pašto kodas 1528, Nedelčo Bončev pr. 41, 3 aukštas, teikia logistikos sektoriuje dirbančių ir specializuotų transporto priemonių (furgonų ir sunkvežimių) sekimą realiu laiku Europos teritorijoje, pasiekiamą naudojantis mūsų svetaine, šiuo metu www.CargoRadar.eu.
- paslauga, pasiekiama naudojant mūsų svetainę www.cargoradar.eu (toliau - Svetainė), mūsų mobiliąsias programėles, API, Mokamas paslaugas ar kitą informaciją, teikiamą kaip CargoRadar.eu paslaugų dalis (toliau karu vadinami Paslaugomis).
Šios bendrosios sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato teisiškai privalomas sąlygas, reglamentuojančias bet kokį Cargoradar.eu teikiamų Paslaugų naudojimą (kaip apibrėžta toliau). Naudodamiesi Paslaugomis patvirtinate, kad suprantate ir sutinkate su šiomis Sąlygomis, kurios taip pat apima mūsų Privatumo politiką. Šios Sąlygos taikomos bet kokiam Paslaugos naudojimui. „Cargo radar“ Ltd. pasilieka teisę periodiškai atnaujinti šias bendrąsias sąlygas. Jūsų nuolatinis ir nepertraukiamas naudojimasis Paslaugomis, kurioms taikomos šios bendrosios sąlygos, paskelbus jų eventualias pataisas, bus laikomas galutiniu veiksmu, patvirtinančiu, kad sutinkate su tokiais atnaujinimais.
Prieš naudodamiesi svetainės CargoRadar.eu paslaugomis, prašome atidžiai perskaityti šias bendrąsias sąlygas. Jei nesutinkate su šiomis bendromis sąlygomis, turite teisę naudotis svetainės teikiamomis paslaugomis tik informaciniais tikslais – tai yra, svetainės peržiūros tikslais.

2. Registracijos procesas.
Registruoti Cargoradar.eu svetainės teikiamų paslaugų vartotojai gali naudotis tam tikromis papildomomis paslaugomis ir funkcijomis bei turėti prieigą prie papildomų duomenų (kaip paaiškinta toliau bendrosiose sąlygose) Be to, registracija yra būtina sąlyga norint naudotis bet kuria iš mūsų mokamų paslaugų (kaip apibrėžta toliau).
Registracijos metu jūsų bus paprašyta pateikti savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Arba galite naudotis tam tikromis trečiųjų šalių paslaugomis, pvz., socialiniais tinklais Facebook arba Google. Jei užsiregistruosite, kad užsiprenumeruotumėte kurią nors iš mūsų mokamų paslaugų, taip pat turėsite nurodyti savo vardą, pavardę ir gyvenamąją šalį. Jei užsiregistruosite už Business Services (kaip apibrėžta toliau), taip pat turėsite nurodyti įmonės pavadinimą, adresą ir PVM mokėtojo kodą. Jūs esate atsakingi už tikslios ir teisingos registracijos informacijos pateikimą ir mes neprisiimame atsakomybės už bet kokias tokios informacijos ar Paslaugos klaidas, netikslumus ar praleidimus, atsirandančius dėl Jūsų pateiktų duomenų. Tapę registruotu mūsų Paslaugų vartotoju, taip pat būsite paraginti sutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal mūsų Privatumo politiką.
Jei esate fizinis asmuo, net jei Jums sukako 18 metų, negalite registruoti paskyros Cargoradar.eu svetainėje teikiamoms paslaugoms, nes jos susijusios su hipoteze „verslas - verslui“. Vienintelė galimybė užregistruoti paskyrą yra nurodyti, kad atstovaujate juridiniam asmeniui.
Baigę registracijos procesą, Jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite patvirtinimo el. laišką, kuriame bus nurodyta Jūsų pasirinkta informacija.
Jums suteikta verslo paskyra gali būti automatiškai nutraukta, jei pažeisite bet kurį iš šių CargoRadar.eu jums nustatytų apribojimų.
Registruodamiesi kaip vežėjas (ši parinktis netaikoma ekspeditoriams), taip pat turite nurodyti, kokį GPS paslaugų teikėją naudoja Jūsų transporto įmonė, pasirinkdami jį išskleidžiamajame meniu.
Vartotojas (vežėjas) gali paprašyti platformos pridėti ir integruoti jo GPS teikėją, jeigu jo dar nėra integruotų su CargoRadar.eu platforma GPS paslaugų teikėjų sąraše.

3. Vartotojo paskyros apsauga.
Kiekvienas vartotojas yra asmeniškai ir išimtinai atsakingas už visus veiksmus ir operacijas, atliktas per jo verslo paskyrą. Jūs esate atsakingi už slaptažodžio konfidencialumo palaikymą ir privalote užtikrinti, kad kiekvieno seanso pabaigoje tinkamai atsijungiate nuo savo paskyros. Jus sutinkate nedelsiant pranešti Cargoradar.eu, jei įtariate bet kokį neteisėtą Jūsų paskyros naudojimą arba prieigą prie savo slaptažodžio ar paskyros.
Norėdami deaktyvuoti savo paskyrą, susisiekite su mumis el. pašto adresu it@cargoradar.eu.

4. Trečiųjų šalių paslaugos.
Paslaugos yra integruotos su tam tikromis trečiųjų šalių programėlėmis, svetainėmis ir paslaugomis („Trečiųjų šalių GPS teikėjų paslaugos"), kad būtų galima teikti Jums turinį, produktus ir (arba) paslaugas. Šios trečiųjų šalių paslaugos gali turėti savo naudojimo taisykles ir sąlygas bei savo privatumo politiką ir Jūsų naudojimasis šiomis trečiųjų šalių paslaugomis bus reglamentuojamas pagal šias sąlygas ir privatumo politiką. Jūs suprantate ir sutinkate, kad Cargoradar.eu nepatvirtina ir nėra atsakinga už bet kokių trečiųjų šalių paslaugų elgseną, savybes ar turinį arba už bet kokį sandorį, kurį galite sudaryti su tokių trečiųjų šalių paslaugų teikėju.

5. Licencija.
Jei laikysitės šių bendrųjų sąlygų, mes suteikiame Jums neišskirtinę, neperleidžiamą teisę pasiekti ir naudotis Cargoradar.eu svetainės paslaugomis. Jei šiose bendrosiose sąlygose nenurodyta kitaip, ši teisė suteikiama tik Jūsų asmeniniam komerciniam naudojimui. Jums taip pat suteikiamas leidimas laikinai tyrinėti Cargoradar.eu teikiamas paslaugas tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Tai yra licencijos suteikimas, o ne nuosavybės teisės perdavimas, ir pagal šią licenciją jūs negalite:
- modifikuoti ar kopijuoti svetainėje Cargoradar.eu esančią medžiagą;
- naudoti medžiagą bet kokiems komerciniams tikslams arba viešam skelbimui (komerciniam ar nekomerciniam);
- bandyti dekompiliuoti arba pakeisti bet kokią programinę įrangą, esančią Cargoradar.eu svetainės suteikiamuose medžiagose ir paslaugose;
- atlikti veiksmus, siekiant pašalinti ženklus, susijusius su autorių teisėmis ar kitus svetainėje esančių medžiagų intelektinės nuosavybės pažymėjimus; arba
- perduoti darbus ar medžiagas iš Cargoradar.eu svetainės kitam asmeniui, siekiant „atspindėti“ jų buvimą kitame serveryje.

Jums suteikta licencija ir teisė naudotis Cargoradar.eu svetainės paslaugomis automatiškai nutraukiami, jei pažeidžiate bet kurią šių bendrųjų sąlygų nuostatą.
Nutraukę šios licencijos galiojimą, turite sunaikinti bet kokias jūsų turimas atsisiųstas medžiagas elektronine ar spausdinta forma.

6. Mokamos ir nemokamos paslaugos svetainėje Cargoradar.eu.
Kaip jau buvo pabrėžta pradžioje, nemokamos paslaugos svetainėje Cargoradar.eu teikiamos kiekvienam verslo vartotojui, kad galėtų vienerius metus ištirti svetainės funkcionalumą. Šios nemokamos paslaugos Cargoradar.eu svetainėje šiuo metu vadinamos „Pagrindine paslauga“. Pasibaigus nemokamam laikotarpiui, vartotojas automatiškai pereina į Cargoradar.eu svetainėje esančias mokamas paslaugas, kurios reikalauja metinės prenumeratos.
Mokamos paslaugos šiuo metu vadinamos „Premium paslaugomis“. Daugiau apie mūsų mokamų paslaugų turinį, siūlomas nuolaidas ir reklamos politikos galimybes galite sužinoti mūsų svetainėje Cargoradar.eu.
Prašome turėti omenyje, kad mokamos paslaugos yra vienintelė prenumerata, kuria jums leidžiama naudotis paslaugomis, susijusiomis su bet kokiu komerciniu naudojimu arba bet kokiais komerciniais tikslais, įskaitant viešą (komercinį ar nekomercinį) skelbimą. Todėl, jei ketinate naudotis paslaugomis komerciniais tikslais, turite užsiprenumeruoti mūsų mokamas paslaugas, o Jums suteikta licencija šiuo atžvilgiu suteikia Jums teisę naudotis paslauga komerciniais tikslais. Tačiau verslo paslaugų licencija nesuteikia Jums jokios teisės perparduoti ar platinti bet kokius duomenis, informaciją, prekybos sąlygas ar intelektinę nuosavybę, gautą naudojant paslaugą Cargoradar.eu svetainėje, nebent būtų aiškiai raštu susitarta kitaip.
Mokamos paslaugos teikiamos prenumeratos pagrindu. Prenumeratos laikotarpis gali būti vienas (1), trys (3), šeši (6) mėnesiai arba dvylika (12) mėnesių arba pagal šalių susitarimą. Visos prenumeratos (asmeninės ir verslo) automatiškai atnaujinamos papildomam prenumeratos laikotarpiui, kol Jūs arba Cargoradar.eu aiškiai nutrauksite prenumeratą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo prenumeratos parinktis ir sąlygas, prašome aplankyti savo paskyros puslapį mūsų svetainėje.
Kiekvienas vartotojas arba Cargoradar.eu gali bet kada nutraukti prenumeratą, raštu įspėję prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų. Tokiu atveju iš anksto sumokėtas prenumeratos mokestis už atitinkamą laikotarpį negrąžinamas, tačiau Jūs turėsite teisę ir toliau naudotis Cargoradar.eu svetainės paslaugomis iki šio laikotarpio pabaigos.
Jei norite atšaukti prenumeratą, galite tai padaryti naudodami savo paskyros puslapį mūsų svetainėje. Jei Cargoradar.eu norės nutraukti Jūsų prenumeratą, mes tai padarysime el. paštu.
Tam tikri pirkimai (įskaitant tuos, kurie susiję su reklamjuoste) Svetainėje arba Programėlėje taip pat gali būti atliekami kaip vienkartinis mokėjimas už neribotą prieigą prie tam tikrų mokamų paslaugų, kuri taikoma konkrečiai mūsų mobiliųjų programėlių versijai arba svetainės versijai. Tokie pirkimai atliekami naudojant mobiliąją programėlę arba svetainėje, laikantis nurodyto mokėjimo proceso ir atitinkamų specialių sąlygų. Skaitykite daugiau apie skelbimų pirkimą programėlėje ir (arba) Cargoradar.eu ir atkreipkite dėmesį į konkrečias licencijos sąlygas.

7. Mokesčiai ir mokėjimas.
Mokamas paslaugas galima įsigyti svetainėje arba naudojant pirkimo funkciją programėlėje. Išskyrus tam tikrus pirkinius programėlėje, kaip aprašyta aukščiau, Mokamos paslaugos mokamos kaip mėnesinis arba metinis prenumeratos mokestis pagal Svetainėje arba Mobiliojoje programėlėje pateiktą kainoraštį. Mokestį galite sumokėti naudodami bet kurį iš mūsų siūlomų mokėjimo būdų Cargoradar.eu svetainėje arba mobiliojoje programėlėje. Jei kuris nors mokėjimas nebus atliktas nustatytu laiku, Jūsų mokamos paslaugos prenumerata bus automatiškai ir nedelsiant nutraukta.
Cargoradar.eu pasilieka teisę keisti Mokamų paslaugų kainas, apie ką būsite iš anksto informuoti el. paštu arba mūsų svetainėje skelbiama informacija. Mokamų paslaugų kainų pakeitimai įsigalios nuo kito prenumeratos laikotarpio (vienas (1), trys (3), šeši (6) mėnesiai arba dvylika (12) mėnesių – žr. aukščiau) po pranešimo apie kainos pasikeitimą. Pagal įstatymą, toliau naudodamiesi Mokamomis paslaugomis po kainos pakeitimo įsigaliojimo, Jus sutinkate su nauja kaina. Jei nesutinkate su kainų pakeitimais, turite teisę atmesti pakeitimą, nutraukdami Mokamų paslaugų teikimą iki kainos pakeitimo įsigaliojimo. Todėl prašome atidžiai skaityti visus tokius pranešimus apie kainų pokyčius.

8. Prekių ženklai ir intelektinės nuosavybės teisės. 
Nuosavybė ir visos intelektinės nuosavybės teisės į Paslaugas arba bet koks Paslaugų turinys, įskaitant patentus, dizaino teises, autorių teises, prekių ženklus, komercines paslaptis ir patentuotą praktinę patirtį, bet jais neapsiribojant, priklauso Cargoradar.eu, kuri juos suteikia kaip Jūsų licencijos išdavėjas ir jokia šių Sąlygų nuostata negali būti aiškinama kaip tokių teisių perleidimas Jums. Jūs turite tik teisę į ribotą licenciją Paslaugoms, specialiai teikiamoms pagal šias sąlygas.
„Cargoradar.eu“ prekės ženklas ir visi Paslaugose esantys prekių ženklai priklauso „Cargoradar Ltd.“ ir yra saugomi galiojančių įstatymų. Šių prekių ženklų naudojimas bet kokiu būdu yra griežtai draudžiamas ir gali užtraukti jums civilinę, baudžiamąją ir administracinę atsakomybę.

9. Duomenų rinkimas ir perdavimas.
Kiekvienas vartotojas Cargoradar.eu svetainėje pateikia savo įmonės duomenis. Svetainė CargoRadar.eu nepalaiko tiesioginių sutartinių santykių su GPS paslaugų teikėjais. Jie gauna el. laišką (arba sutikimo deklaraciją) iš savo kliento - Vežėjo, kuris yra klientas CargoRadar.eu platformoje, apie pareikštą norą, kad GPS teikėjas pateiktų jo konkrečios transporto priemonės duomenis CargoRadar.eu platformai, integruojant šias dvi svetaines – CargoRadar.eu svetainę ir svetainę – API.
Duomenų rinkimą ir perdavimą iš GPS teikėjų į mūsų serverį vartotojai siūlo savanoriškai ir neatlygintinai. CargoRadar.eu kaip platformai yra itin svarbu, kad informacija, kurią ji gauna iš GPS teikėjų apie transporto priemonių buvimo vietą realiuoju laiku, būtų prieinama tik registruotiems platformos vartotojams. O tiksliau:
- Ekspeditoriai gali matyti vežėjų buvimo vietą. Vežėjai negali matyti kitų vežėjų buvimo vietos, o tik savo transporto vienetų buvimo vietas.

- Integravus transporto priemones per vežėjų GPS paslaugų teikėją, pagal nutylėjimą jos automatiškai rodomos "CargoRadar" žemėlapyje kaip "matomos" visiems platformoje registruotiems krovinių siuntėjams, o vežėjai gali bet kada nutraukti visų arba pasirinktų transporto priemonių matomumą visiems arba pasirinktiems krovinių siuntėjams.
– Vežėjai gali visiškai kontroliuoti savo transporto priemonių matomumo pasirinkimą ir patys nusprendžia, kurioms platformoje registruotoms ekspedicinėms įmonėms ją suteikti.
Platforma suteikia tris matomumo lygius, iš kurių vežėjai pasirenka ir nusprendžia suteikti matomumą ekspeditoriams.  Vežėjai gali bet kada nutraukti arba suteikti matomumo teisę pasirinktam ekspeditoriui.
Transporto priemonių matomumo kontrolę nustato tik transporto priemonių vežėjai-savininkai.  Jie atsako už bet kokias pasekmes, susijusias su jų transporto priemonių buvimo vietos informacijos ar matomumo skelbimu platformoje.
CargoRadar.eu turi teisę naudoti visus transporto priemonių buvimo vietų duomenis statistikos duomenų suformavimo tikslais ir paversti juos į pramonei naudingą informaciją (pavyzdys – jei sistemoje matoma, kad sunkvežimiai kaupiasi pasienyje ir susidaro eilės, tai turėtų būti įmanoma pateikti apytikslį sunkvežimio pervažiavimo per sieną laiką; maršruto optimizavimas ir pan.) Duomenų perdavimas mums turi būti atliekamas realiu laiku. Griežtai draudžiama siųsti bet kokius pavėluotus, modifikuotus, manipuliuotus ar išgalvotus duomenis, nebent jei aiškiai raštu susitarta kitaip, nes tai sudarytų klaidingą ir klaidinantį vaizdą apie konkretaus sunkvežimio ar furgono esamas padėtis.
CargoRadar.eu nesuteikia įrangos (GPS įrenginių). Vežėjai, neturintys įrengtų GPS įrenginių, gali susisiekti su GPS paslaugų teikėjais, su kuriais platforma jau integravosi, ir sudaryti su jais GPS paslaugų teikimo sutartį.

10. Neteisėtas naudojimas be įsikišimo.
Jūs sutinkate, kad nenaudosite / nebandysite naudoti prieš Cargoradar.eu svetainę jokio metodo, įrenginio, programinės įrangos ar duomenų bazės, kad pakenktumėte kitiems arba trukdytumėte Paslaugų veikimui, arba nenaudosite ir (arba) stebėsite bet kokią informaciją, esančią ar susijusią su Paslaugomis bet kokiam neleistinam tikslui. Konkrečiai, kiekvienas vartotojas, nesvarbu, ar jis būtų įgaliotas ar ne, sutinka, kad nedarys (ir neleis jokiam savo darbuotojui, agentui ir bet kuriai kitai trečiajai šaliai) atlikti bet kurio iš toliau nurodytų veiksmų:
-naudoti Paslaugas ar bet kokius jose esančius duomenis arba teikti, susieti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokią informaciją apie Paslaugas, kuri yra neteisėta, grasinanti, įžeidžianti, priekabiaujanti, įžeidžianti, šmeižikiška, vulgari, nepadori ar kitaip įžeidžianti privatumą, kelianti neapykantą, žalinga nepilnamečiams, rasiniu ir etniniu ar kitu požiūriu nepriimtina;
- apsimesti fiziniu ar juridiniu asmeniu arba kitu būdu, kuris klaidingai atspindi jo teisinį statusą;
- manipuliuoti, suklastoti ar kitaip keisti informaciją ar identifikatorius taip, kad būtų galima nuslėpti arba nuslėpti bet kokios informacijos kilmę;
- modifikuoti, taikyti reversinę inžineriją, atlikti atvirkštinį surinkimą, dekompiliuoti arba nulaužti bet kurią iš Paslaugų naudojamų programinių įrangų ar susijusių įrankių ar pagalbinių programų;
- keisti ar ištrinti Jūsų nepateiktą informaciją arba trukdyti Paslaugų veikimui, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, naudojant nepageidaujamas reklamos ar el. pašto žinutes arba platinant kirminus, virusus ir pan.;
- Jus taip pat sutinkate neleisti kitiems Paslaugų vartotojams pasiekti, peržiūrėti, atsisiųsti ar atkurti medžiagos bet kokiam mūsų neleistinam naudojimui.

11. Vartotojų forumas ir pokalbiai.
Cargoradar.eu gali leisti registruotiems vartotojams mūsų svetainėje talpinti įvairiausią medžiagą, tokią kaip nuotraukas, diskusijas ir komentarus apie krovinį ar Paslaugą (toliau – „Medžiaga“). Skelbdami Medžiagą Svetainėje, Jus sutinkate, kad šia medžiaga ir Jūsų registruotas vartotojo vardas būtų prieinami visuomenei ir kitiems vartotojams.

   Medžiaga negali:
- joje negali būti informacijos, kuri yra saugoma autorių teisių, prekių ženklų įstatymo ar kitų intelektinės nuosavybės teisių be aiškaus teisių turėtojo sutikimo; - negali siūlyti/parduoti rinkoje prekę, paslaugą ar įmonę;
- negali identifikuoti konkretų fizinį ar juridinį asmenį be aiškaus to asmens sutikimo (pavyzdžiui nurodyti vardą, pavardę, adresą, atvaizdą ar vaizdo įrašą); arba
– būti įžeidžianti, trikdanti, priekabiaujanti, nepadori, pornografinė, diskriminuojanti ar kitaip netinkama ar neteisėta.

Jūs esate atsakingas už bet kokią žalą, kurią Cargoradar.eu patyrė dėl šių bendrųjų sąlygų pažeidžiančios medžiagos pateikimo.
Jus sutinkate, kad peržiūrėtume Jūsų medžiagos turinį, ir patvirtinate, kad savo nuožiūra galime pašalinti bet kokią medžiagą.
Jūs žinote ir suprantate, kad medžiagoje pateikti teiginiai ir nuomonės yra kitų vartotojų, o ne Cargoradar.eu. Cargoradar.eu neparemia ir nepatvirtina tokių teiginių ir nuomonių, kurios, kaip įtariama, yra melagingos ar klaidinančios.
Jūs suteikiate mums teisę redaguoti, kopijuoti, rodyti, skelbti ir platinti bet kokią Jūsų Paslaugose patektą informaciją ar medžiagą.

12. Garantijų nebuvimas.
Cargoradar.eu svetainėje esančios paslaugos ir turinys pateikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip logiška“. Mes nesuteikiame jokių garantijų, aiškių ar numanomų, ir šiuo atsisakome visų garantijų, įskaitant, be apribojimų, numanomas garantijas ar pardavimo, tinkamumo konkrečiam tikslui arba intelektinės nuosavybės nepažeidimo ar kitokio teisių pažeidimo sąlygas. Be to, mes negarantuojame ir neteikiame jokių pareiškimų dėl Cargoradar.eu svetainėje esančių paslaugų arba trečiųjų šalių paslaugų, susijusių su tokiu turiniu arba svetainėse, susijusiose su Trečiųjų šalių paslaugų turinio naudojimo tikslumo, galimų rezultatų ar patikimumo.
Negarantuojame, kad Paslaugų puslapiai, paslaugos, funkcijos ir turinys bus teikiami be pertraukos, be klaidų arba kad galimos klaidos bus nedelsiant ištaisytos. Negarantuojame, kad Paslaugose ar serveriuose, per kuriuos jos yra prieinamos Cargoradar.eu vartotojams, nėra virusų ar kitų žalingų komponentų, nors dedame visas pastangas tai užtikrinti.
Cargoradar.eu paslaugose ir turinyje gali būti techninių, spausdinimo ar fotografijos klaidų. Negarantuojame, kad bet kuri Paslaugų medžiaga yra tiksli, išsami ar aktuali. Mes galime bet kuriuo metu be įspėjimo keisti Paslaugose esančią medžiagą.
Informacija apie transporto priemonės buvimo vietą ir tapatybę pateikiama tiesiai iš transporto priemonės. Ši informacija perduodama viešaisiais radijo dažniais pagal turimas antžemines ir kosmines GPS stotis. Surinktoje ir paskelbtoje informacijoje gali būti klaidų dėl vidinių radijo ryšio apribojimų (pvz., ribota aprėptis, trukdžiai, slopinimas, ypatingos oro sąlygos ir kt.), dėl netinkamos atitinkamoje transporto priemonėje esančių įrenginių konfigūracijos, dėl vartotojo nustatytų duomenų aplaidumo, dėl iš transporto priemonės (sunkvežimio, furgono) GPS gautos neteisingos padėties ir dėl kitų, nuo Cargoradar.eu nepriklausančių faktorių. Duomenys pateikiami tik informaciniais tikslais ir niekaip nesusiję su navigacijos sauga.
Todėl negalime suteikti jokios garantijos ir neatsakome už šios paskelbtos informacijos teisingumą, galiojimą, išsamumą ir tikslumą, taip pat už jos naudojimo tinkamumą kitiems nei informaciniams tikslams.

13. Atsakomybės pašalinimas.
Nebent dėl ​​didelio aplaidumo ar tyčios, mes jokiu būdu nesame atsakingi už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalas (įskaitant, bet neapsiribojant, žalas dėl duomenų ar pelno praradimo arba dėl verslo nutraukimo), atsiradusius dėl Paslaugų arba dėl Paslaugų turinio naudojimo ar negalėjimo naudotis, net jei mums buvo pranešta apie tokių žalų galimybę.
Mes negalime garantuoti bet kokio, per Paslaugas atlikto, informacijos, įskaitant GPS, perdavimo saugumo. Mes neprisiimame atsakomybės už Paslaugose pateiktą informaciją. Paslaugose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurių mes nekontroliuojame.  Mes nesame atsakingi už su Paslaugomis susietų trečiųjų šalių svetainių turinį ir jo nepatvirtiname.  Mes aiškiai atsisakome atsakomybės už bet kokius teiginius, pateiktus ar numanomus, susijusius su produktais, publikacijomis ar svetainėmis, kurios mums nepriklauso.

14. Paslaugų pakeitimai.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad nieko šiose bendruosiuose sąlygose nėra mūsų įsipareigojimo teikti Paslaugas jų dabartine forma arba pagal bet kokias specifikacijas. Mes galime, savo išimtine ir absoliučia nuožiūra, retkarčiais papildyti, ištrinti, modifikuoti ar keisti Paslaugų formą ir savybes.
Be to, Jus patvirtinate, kad mes galime būti įpareigoti keisti, modifikuoti arba sumažinti Paslaugų apimtį dėl privalomų įstatymų arba kompetentingų valdžios institucijų sprendimų. Jei toks apribojimas Paslaugai taikomas tokiu būdu, galinčiu Mokamoms paslaugoms paveikti arba joms pakenkti, Cargoradar.eu neprisiima atsakomybės ir nėra įpareigota visiškai ar iš dalies grąžinti bet kokius jūsų sumokėtus mokėjimus už bet kokias Mokamas paslaugas.

15. Taikoma teisė ir ginčai.
Visiems su Paslaugomis susijusiems reikalavimams taikomi Bulgarijos įstatymai, neatsižvelgiant į tarptautines teisės kolizines nuostatas.
Visi iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčiai galutinai sprendžiami Sofijos miesto teisme.


 

GPS paslaugų teikėjai

Integruokite savo transporto priemones su mūsų platforma, kad išnaudotumėte visas GPS paslaugos galimybes CargoRadar.eu bendradarbiauja su keliais pagrindiniais GPS paslaugų teikėjais, kurie yra visiškai integruoti su mūsų platforma, tad jei naudositės vienu iš jų, integracija su mūsų platforma bus labai paprasta ir greita.
 Jei dar nesame sukūrę integracijos su Jūsų dabartiniu GPS paslaugų teikėju, mielai aptartume su jais galimybę Jus integruoti. Tuo atveju, jei savo parke nenaudojate GPS paslaugų, galite pasirinkti kai kuriuos mūsų integruotus GPS paslaugų teikėjus

Kodėl verta integruotis su CargoRadar.eu
Rekomenduojame integruoti savo transporto priemones su mūsų platforma, kad galėtumėte pasiekti realiojo laiko pakrovimo galimybes ir užmegzti skaidrius, ilgalaikius santykius su kitais nariais.
 

Informuokite savo partnerius apie jų siuntų būseną realiuoju laiku
 

Praneškite apie savo transporto priemonės prieinamumą kitiems CargoRadar.eu nariams

Jei turite įdiegtą GPS, sėkmingam integravimui su mūsų platforma nereikia jokios papildomos įrangos. Tereikia tik suderinti visas transporto priemones, kurias norite integruoti su CargoRadar.eu. Matomumo valdymas priklauso visiškai nuo Jūsų pageidavimų. Jūs nusprendžiate, kuriam partneriui suteikti prieigą prie Jūsų transporto priemonės 

Mūsų interaktyvus žemėlapis automatiškai atnaujinamas realiuoju laiku, todėl mūsų platforma idealiai tinka rodyti dideliame ekrane Jūsų biure. Tokiu būdu galėsite lengviau sekti transporto priemones ir priimti pagrįstus sprendimus.


 

Sveiki (įmonės pavadinimas)


 

Dėkojame, kad užsiregistravote logistikos platformoje CargoRadar.eu – skirta ekspeditoriams ir vežėjams – LIVE MAP – visos transporto priemonės realiuoju laiku 

Prašome patvirtinti savo el. pašto adresą naudodami nuorodą: sample


 

Mūsų darbuotojas susisieks su Jumis registracijoje nurodytu telefono numeriu dėl papildomo paskyros patikrinimo


 


 


 

Mūsų misija

CargoRadar misija yra užtikrinti skaidrumą ir greitį logistikos sektoriuje, palengvinant procesus ir komunikaciją tarp siuntėjų ir vežėjų. Tai suteiks galimybę matyti visą tiekimų grandinės procesą.  

Naudos ekspeditoriams

Greitas atsakymas kliento paklausai ir pasiūlymo pateikimas

Greitas arčiausiai krovinio adreso esančio sunkvežimio atradimas

Viso transportavimo proceso atsekamumas realiu laiku – nuo pačios pradžios iki pabaigos

Klientui laiku pateiktas krovinių judėjimo realiu laiku transportavimo statusas bei pakrovimo ir pristatymo planavimas 

Naudos vežėjams

Daugiau užklausų gavimas, nurodant transporto priemonių buvimo vietą žemėlapyje realiuoju laiku

Tuščių kilometrų skaičiaus sumažinimas, ieškant šalia transporto priemonės esančių krovinių

Suteikiant matomumo prieigą ekspeditoriams, telefono skambučiai dėl transportavimo būsenos sumažėja iki 80 proc.

Laukimo laiko sutrumpinimas, suplanuojant pakrovimo / iškrovimo tarpsnius, naudodami sunkvežimių stebėjimą realiuoju laiku

Žalingos anglės dioksido emisijos - Sumažinus tuščius kilometrus, sumažėja ir žalingų transporto priemonių emisijų kiekis  

Logistikos proceso skaidrumas

Stebėkite savo krovinių ir transporto priemonių judėjimą realiuoju laiku.

Nemokama registracija 

Ekspeditoriams

Informacinė platforma CargoRadar.eu suteikia galimybę Ekspeditoriui interaktyviame žemėlapyje realiu laiku rasti tinkamą transporto priemonę (furgoną / sunkvežimį) šalia krovinio adreso.

Laiko taupymas ieškant furgono/sunkvežimio

Tuščių kilometrų skaičiaus sumažinimas

Pristatymo judėjimo stebėjimas realiu laiku

Skambučių vairuotojui sumažinimas iki 80 proc.


Naudojant ekspeditoriaus paskyrą galima vizualizuoti visi transporto vienetai realiu laiku interaktyviame žemėlapyje.
Ekspeditorius, naudojant filtrų funkcijas, turi galimybę pasirinkti transporto priemonių vizualizavimą žemėlapyje, pvz.:

Visų transporto priemonių arba tik žinomų vežėjų transportų priemonių 

Gali sekti transporto priemones, kurias jis užsisako transportui

 

Gali pasirinkti, kokio tipo transporto priemones matyti

                        
 

Įrangos, transporto rūšies ir vairuotojų skaičiaus pasirinkimas

                   
                         

Mygtuku Navigation (Navigacija) galima apskaičiuoti artimiausio sunkvežimio atstumą iki krovinio adreso.

Taškas A nustatomas pagal Jūsų įvestą krovinio adresą
Taškas B – spustelėjus bet kurį sunkvežimį žemėlapyje, jis tampa tašku B

 

Mygtuku Settings (Nustatymai) galima vizualizuoti šiuos dalykus:

Žemėlapyje esančius objektus, pvz., sandėlius, remonto dirbtuves ir degalines

           
 

Skirtingus žemėlapių stilius:

           
 

Ekspeditorius gali matyti visų registruotų vežėjų sąrašą ir jų profilius

Įmonės pavadinimą ir kontakto duomenis

Transporto priemonių skaičių

Transporto biržas, kuriose vežėjas yra užsiregistravęs

Transporto dokumentus: Licencijas, CMR draudimus ir kt.

Ryšiai

 

MATOMUMO prieigos lygiai – iš platformoje registruotų vežėjų sąrašo galite pasirinkti, kurį iš jų į kurį matomumo stulpelį įdėti


 

Perkėlę Jūsų pasirinktus vežėjus į stulpelį „PAŽĮSTAMI“, jie gaus prašymą įtraukti Jus į savo stulpelį „PAŽĮSTAMI“

 

Transporto priemonės žemėlapyje vizualizuojamos su skirtingu POP-UP informacijos turiniu ir priklauso nuo to, kuriame iš Jūsų stulpelių yra atitinkamas vežėjas


 

Tik įtraukti į stulpelį ŽINOMI vežėjai turi šiuos pranašumus:

Transporto priemones sekimas

GPS koordinatės

Būsimas maršrutas (jei pažymėtas)

Google Street View

Dalijimasis matomumu su savo klientu

Transporto priemonės numeris

Momentinis greitis

Svarbu! Priskyrus transportą tam tikram vežėjui, galite paprašyti, kad jis paslėptų transporto priemonės matomumą žemėlapyje, kad tik Jūs galėtumėte prieiti prie jo. Visiems kitiems platformoje registruotiems ekspeditoriams ši transporto priemonė žemėlapyje tampa nematoma.

 

Objektai žemėlapyje – kiekvienas ekspeditorius gali žemėlapyje pažymėti savo sandėlį/biurą ir jo siūlomas paslaugas

Paspaudus žemėlapyje pažymėtą sandėlio piktogramą, pasirodo toks iškylantis langas
                                                  

Vežėjams
Demo

Užsisakykite demonstracinę versiją ir sužinokite, kaip mūsų platforma gali dirbti už Jus

Mūsų atstovas susisieks su Jumis