Dla Przewoźnika

Profil przewoźnika – posiada dostęp wyłącznie do własnych pojazdów. Przewoźnik może przeglądać listę wszystkich zarejestrowanych spedytorów oraz ich profile:

 • Nazwa spółki i dane kontaktowe
 • Giełdy transportowe, na których zarejestrowany jest spedytor
 • Dokumenty: Licencje, ubezpieczenia itd.
 • Połączenia z klientami
 • Oferowane usługi – magazynowanie, załadowanie itd.
Bezpłatna rejestracja

Poziomy dostępu widoczności

Przewoźnik kontroluje poziomy widoczności udostępnione rejestrowanym spedytorom w CargoRadar.eu.

Levels of Visibility image

Pełnaw tej kolumnie można umieścić wszystkie spółki spedycyjne, którym chcą Państwo udostępnić pełną widoczność

Levels of Visibility image

Ograniczona lista ta zawiera wszystkie zarejestrowane spółki spedycyjne

Levels of Visibility image

Bez dostępu Na tej liście mogą Państwo umieścić spółki spedycyjne, którym Państwo NIE udostępniają widoczności lokalizacji pojazdów przewoźnika na mapie.

Visibility Management image
Uwaga: Po przeniesieniu wybranych spedytorów do kolumny PREFEROWANYCH, zostaną oni poproszeni o dołączenie do kolumny PREFEROWANYCH.
list of profiles advantages image

Zalety

Tylko dla spedytorów dodanych do Państwa kolumny PREFEROWANYCH.

 • Śledzenie pojazdu (autobusu/ciężarówki)
 • Dostawcy usługi GPS
 • Przyszła trasa (jeśli jest informacja)
 • Google Street View
 • Udostępnienie widoczności klientowi spedytora
 • Numer pojazdu
 • Obecna prędkość
important icon Uwaga: Po tym jak spedytor zleci transport, może on poprosić przewoźnika o ukrycie widoczności pojazdu na mapie, tak aby tylko spedytor, który zadeklarował transport, miał dostęp do ciężarówki. Dla pozostałych spedytorów zarejestrowanych na platformie ten pojazd staje się niewidoczny na mapie.

Widoczność ciężarówki

Każda ciężarówka będzie widoczna czy niewidoczna w dowolnym czasie w zależności od decyzji przewoźnika:

Truck visibility navigation image

Przykład:

Kiedy przewoźnik zaakceptuje zlecenie spedytora, może on ukryć widoczność ciężarówki przed wszystkimi spedytorami, nawet przed tymi z kolumny ZNAJOMYCH. Może jednak udzielić dostępu na określony czas tylko spedytorowi, którego ładunek przewozi.

How it works
How it works

Po dostarczeniu ładunku ciężarówkę można ponownie oznaczyć jako widoczną, tak aby inni spedytorzy mogli skontaktować się z przewoźnikiem i zlecić nowy ładunek. Przewoźnik może zobaczyć, który spedytor kliknął na jego ciężarówkę, a także zobaczyć jego profil i kontakty.

Trasy

Dla każdej ciężarówki można oznaczyć przyszłą trasę, którą pojedzie. Dzięki temu spedytorzy mogą znaleźć ciężarówkę do załadunku z wyprzedzeniem.

 • Punkt A – wyznaczony jest na podstawie wprowadzonego adresu dostawy
 • Punkt B – po kliknięciu na którąkolwiek z ciężarówek na mapie staje się ona punktem B

Za pomocą przycisku „Nawigacji“ można obliczyć odległość najbliższej ciężarówki do adresu załadunku.

Obiekty na mapie – każdy przewoźnik może zaznaczyć własny obiekt na mapie, na przykład magazyn, centrum serwisowe itd.

Navigation image

Przycisk Ustawienia

Za pomocą przycisku ustawień można wyświetlić następujące obiekty na mapie:

Navigation image