За Превозвач

Профил на превозвача - има достъп само до собствените си автомобили. Превозвачът може да види списък с всички регистрирани спедитори и техните профили:

 • Име на компанията и контакти
 • Транспортни обмени, в които спедиторът има регистрация
 • Документи: Лицензи, застраховки и др.
 • Връзки с клиенти
 • Предлагани услуги - складиране, товарене и др.
Безплатна регистрация

Нива достъп на Видимост

Превозвачът има пълен контрол върху нивата на видимост, които иска да предостави на регистрираните спедитори в CargoRadar.eu.

Levels of Visibility image

Пълен в тази колона можете да преместите всички спедиторски компании, на които искате да дадете достъп до пълна видимос

Levels of Visibility image

Ограничен този списък съдържа всички регистрирани спедиторски фирми

Levels of Visibility image

Без достъп В този списък можете да преместите спедиторските фирми, които НЕ виждат превозните средства на превозвача на картата.

Visibility Management image
Бележка: След като преместите избраните от вас спедитори в колоната ПРЕДПОЧИТАНИ, те ще получат заявка да се присъединят към своята колона ПРЕДПОЧИТАНИ.
list of profiles advantages image

Предимства

Само за спедитори, добавени към вашата колона ПРЕДПОЧИТАНИ.

 • Проследяване на превозното средство (автобус/камион)
 • GPS провайдъри
 • Бъдещ маршрут (ако е отбелязан)
 • Google Street View
 • Споделяне на видимост с клиента на спедитора
 • Номер на превозното средство
 • Моментна скорост
important icon Важно: След като спедиторът назначи транспорт, той може да поиска от превозвача да скрие видимостта на превозното средство от картата, тъй като само спедиторът, който е обявил транспорта, има достъп до камиона. За всички останали регистрирани спедитори в платформата това превозно средство става невидимо на картата.

Видимост на камиона

Всеки камион може да бъде видим или невидим по всяко време, в зависимост от решението на превозвача:

Truck visibility navigation image

Пример:

Когато превозвачът приеме заявка за товар от спедитор, той може да скрие видимостта на камиона от всички спедитори, дори от тези в колоната "ПОЗНАТИ". Но той може да предостави достъп само на спедитора, чийто товар превозва, през времеви прозорец.

How it works
How it works

След като товарът бъде доставен, камионът може отново да бъде маркиран като видим, така че други спедитори да се свържат с превозвача и да му възложат нов товар. Превозвачът има възможност да види кой спедитор е щракнал върху неговия камион и да види неговия профил и контакти.

Маршрути

За всеки камион може да бъде отбелязан бъдещият маршрут, по който той ще премине. Това дава възможност на спедиторите да намерят камион, който ще бъде готов за натоварване преди определеното време.

 • Точка А - определя се от адреса за доставка, който ще въведете
 • Точка B - Когато кликнете върху някой от камионите на картата, той се превръща в точка B

Чрез бутона "Навигация" може да се изчисли разстоянието от камиона до адреса на товара.

Обекти на картата - всеки превозвач може да маркира свой собствен обект на картата, например склад, сервизен център и т.н.

Navigation image

Бутон "Настройки"

Следните обекти на картата могат да бъдат визуализирани чрез бутона за настройки:

Navigation image