Нашата мисия

Мисията на CargoRadar e да осигури прозрачност и бързина в областта на логистичния сектор, като улесни процесите и комуникация между спедитори и превозвачи. Това ще даде видимост на цялостния процес във веригата на доставките.

 • user icon Безплатна регистрация
 • globus icon Цял свят
 • community icon Лесна комуникация
benefit image

Ползи за спедитор

 • Бърза реакция след запитване на клиента и даване на оферта
 • Бързо намиране на най-близкия камион до товарния адрес
 • Проследяемост в реално време на целия транспортен процес - от началото до края
 • Навременен статус на транспорта към клиента за движение на товара в реално време и планиране при товарене и доставка

Ползи за превозвачи

 • Получаване на повече заявки, чрез даване на локация на транспортните средства в реално време на картата
 • Намаляване на празните километри с намиране на товари в близост до транспортното средство
 • Чрез даване на достъп на видимост на спедиторите се намаляват до 80% обажданията по телефон за искане на статус на транспорта
 • Намаляване времето за изчакване ,чрез планиране на слотове за товарене/разтоварване посредством проследяване на камиона в реално време
 • Вредни емисии СО2 – Чрез намаляването на празните километри се намаляват и вредните емисии на транспортното средство
benefit image

Прозрачност в логистичния процес

Следете в реално време движението на вашите товари и превозни средства.

Безплатна регистрация "

Нашите GPS партньори