Za Prevoznika

Profil prevoznika - ima pristup samo sopstvenim vozilima. Prevoznik može da vidi listu svih registrovanih špeditera i njihove profile:

 • Naziv firme i kontakti
 • Transportne berze u kojima je špediter registrovan
 • Dokumenti: licence, osiguranja, itd.
 • Odnosi sa klijentima
 • Ponuđene usluge – skladištenje, utovar itd.
Besplatna registracija

Nivoi pristupa vidljivosti

Prevoznik ima potpunu kontrolu nad nivoima vidljivosti koje želi da pruži registrovanim špediterima na CargoRadar.eu.

Levels of Visibility image

Potpuna U ovu kolonu možete da premestite sve špedtere kojima želite da date pristup potpunoj vidljivosti

Levels of Visibility image

Ograničena ova ograničena lista sadrži sve registrovane špediterske kompanije

Levels of Visibility image

Bez dostupa Na ovu listu možete premestiti špediterske firme koje NE vide vozila prevoznika na mapi.

Visibility Management image
Napomena: Kada premestite svoje izabrane špeditere u kolonu FAVORITI, od njih će biti zatraženo da se pridruže svojoj koloni FAVORITI.
list of profiles advantages image

Prednosti

Samo za špeditere koje ste dodali u vašu kolonu FAVORITI.

 • Praćenje vozila (autobus/kamion)
 • GPS provajderi
 • Buduća ruta (ako je označena)
 • Google Street View
 • Delite vidljivost sa klijentom špeditera
 • Broj vozila
 • Trenutna brzina
important icon Važno: Nakon što špediter poveri prevoz, on može tražiti od prevoznika da sakrije vidljivost vozila sa mape, pošto samo špediter koji je poverio prevoz ima pristup kamionu. Za sve ostale registrovane špeditere na platformi, ovo vozilo postaje nevidljivo na mapi.

Vidljivost kamiona

Svaki kamion može biti vidljiv ili nevidljiv u bilo kom trenutku, u zavisnosti od odluke prevoznika:

Truck visibility navigation image

Primer:

Kada prevoznik prihvati narudžbinu za prevoz od špeditera, on može da sakrije vidljivost svog kamiona od svih drugih špeditera, čak i onih koji su svrstani u kolonu „POZNATI“. Ali, on može dozvoliti pristup samo špediteru čiji teret prevozi, putem privremenog prozora.

How it works
How it works

Kada je teret isporučen, kamion se može ponovo označiti kao vidljiv kako bi i drugi špediteri ponovo mogli da kontaktuju prevoznika i da mu daju narudžbune za nove terete. Prevoznik ima mogućnost da vidi koji je špediter kliknuo na njegov kamion i da pregleda njegov profil i kontakte.

Rute

Za svaki kamion može se označiti buduća ruta kojom će se kretati. Ovo omogućava špediterima da lakše otkriju novi kamion, koji će unapred biti spreman da izvrši novi utovar.

 • Tačka A – određuje se adresom za dostavu, koju ćete uneti
 • Tačka B – Kada kliknete na jedan od kamiona na mapi, on automatski postaje tačka B

Dugme "Navigacija" se može koristiti za izračunavanje udaljenosti od kamiona do adrese tereta.

Objekti na mapi - svaki prevoznik može da označi svoj objekat na mapi, na primer, skladište, servis itd.

Navigation image

Dugme "Podešavanje"

Sledeći objekti mape se mogu biti prikazani preko dugmeta za podešavanja:

Navigation image