Za špeditere

Informaciona platforma CargoRadar.eu omogućava špediteru da u realnom vremenu pronađe odgovarajuće prevozno sredstvo (kombi /kamion) u blizini mesta utovara tereta na interaktivnoj mapi.

 • Ušteda vremena za pronalaženje odgovarajućeg kombija/kamiona
 • Smanjenje praznih kilometara
 • Praćenje kretanja isporuke u realnom vremenu
 • Smanjenje poziva vozaču do 80%
Besplatna registracija

Kako funkcioniše

Preko naloga špeditera postoji mogućnost vizualizacije svih transportnih jedinica u realnom vremenu na interaktivnoj mapi.

Подешавања:

Sva prevozna sredstva ili samo vozila poznatih prevoznika

Može da prati vozila, koja je prijavio za obavljanje prevoza

How it works
How it works

Može izabrati koju vrstu vozila da vidi i posmatra

Može izabrati vrstu opreme, prevoza i broja vozača

How it works

Navigation

Pomoću dugmeta Navigation može se izračunati udaljenost najbližeg kamiona do adrese za utovar tereta.

 • Tačka A - određuje se kao adresa za utovar, koju ćete uneti
 • Tačka B - Kada kliknete na bilo koje od vozila na mapi, to vozilo postaje tačka B
Navigation image

Dugme "Podešavanje"

Korišćenjem dugmeta Settings možete prikazati sledeće:

Navigation image

Objekte na mapi kao što su skladišta, autoservisi i benzinske pumpe

Navigation image

Različiti stilovi mape:

list of profiles image

Listu svih registrovanih

Špediter može videti listu svih registrovanih prevoznika i njihove naloge

 • Naziv firme i kontakti
 • Broj vozila
 • Transportne berze u kojima je registrovan prevoznik
 • Transportna dokumenta: licence, CMR osiguranja, itd.
 • Relacije

Nivo pristupa VIDLJIVOSTI

Vozila na mapi su vizuelizovana sa različitim POP-UP informativnim sadržajem i zavisi od toga u kojoj od vaših kolona je pozicioniran dotični prevoznik.

Levels of Visibility image

Potpuna

Levels of Visibility image

Ograničena

Levels of Visibility image

Bez dostupa

Sa liste registrovanih prevoznika na platformi, možete izabrati kojeg od njih da postavite u koju kolonu vidljivosti

Visibility Management image
Napomena: Nakon premeštanja prevoznika koje ste izabrali u kolonu POZNATI, isti će dobiti zahtev da se pridružite njihovoj koloni POZNATI
list of profiles advantages image

Prednosti

Samo prevoznici koji su dodati u vašu kolonu POZNATI

 • Praćenje vozila
 • GPS koordinate
 • Buduća ruta (ako je označena)
 • Google Street View
 • Deljenje vidljivost sa Vašim klijentom
 • Broj vozila
 • Trenutna brzina
important icon Važno: Nakon što izdate nalog za prevoz određenom prevozniku, možete od njega zatražiti da sakrije vidljivost svog vozila sa mape, tako da samo vi imate pristup njemu. Za sve ostale registrovane špeditere na platformi, ovo vozilo postaje nevidljivo na mapi.

Objekti na mapi

Svaki špediter može označiti na mapi svoje skladište/kancelariju i usluge koje nudi. Kada kliknete na ikonu magacina označenog na mapi, pojavljuje se sledeći POP-UP

Map object image