Каква е нашата мисия?


Мисията на CargoRadar e да осигури прозрачност и бързина в областта на логистичния сектор, като улесни процесите и комуникация между спедитори и превозвачи. Това ще даде видимост на цялостния процес във веригата на доставките.