Ползи

За Спедитор :
 
  1. Бърза реакция след запитване на клиента и даване на оферта
  2. Бързо намиране на най-близкия камион до товарния адрес 
  3. Проследяемост в реално време на целия транспортен процес - от началото до края
  4. Навременен статус на транспорта към клиента за движение на товара в реално време и планиране при товарене и доставка
 
За Превозвач:

 
  1. Получаване на повече заявки, чрез даване на локация на транспортните средства в реално време на картата 
  2. Намаляване на празните километри с намиране на товари в близост до транспортното средство  
  3. Чрез даване на достъп на видимост на спедиторите се намаляват до 80% обажданията по телефон за искане на статус на транспорта
  4. Намаляване времето за изчакване ,чрез планиране на слотове за товарене/разтоварване посредством проследяване на камиона в реално време
  5. Вредни емисии СО2 – Чрез намаляването на празните километри се намаляват и вредните емисии на транспортното средство